Történl.
[napló]
Kis 8ºrét
6. Szám.

EX COLLECTIONE
J O A N N I S    F Á Y
SENATORIS DEBRECINENSIS

Anno               Nro

 

 


Fáy János debreceni szenátor gyűjteményéből

 

 

 

előzék ex librise; Debrecen, dátum nélkül (19. sz.)


Fáy János
(1773-1833), debreceni szenátor, polgármester

Fáji Fáy János 1773. január 26-án született; apja Fáy János (1716 körül -1783) debreceni tanácsnok, polgármester, főbíró, a Fáy nemesi család katolikus ágából; anyja Klimó Anna, Klimó György pécsi püspök testvére. Az apának ez második házassága, s halálakor vagyona az özvegy és a hét gyermek között oszlott meg. Ifj. Fáy János a Borsod vármegyei Emődön lakott, majd amikor 1816-ban Debrecenben városi tanácsnokká választották, ott telepedett le, s házat vásárolt. 1823-tól Debrecen polgármestere, vármegyei táblabíró. Sigmondffy Petronellát vette nőül, házasságuk gyermektelen maradt. Meghalt Debrecenben 1833. december 28-án. Gyűjtő tevékenységéhez bizonyára püspök nagybátyjától kapott indíttatást. Értékes gyűjteményei: képek, ritka könyvek (köztük régi magyar nyomtatványok), kéziratok (köztük albumok), érmék, fegyverek, antik tárgyak és természeti különlegességek, több kortárs csodálatát is kiváltották. Jegyzék nem maradt róluk. Mindezt végrendeletében unokatestvérének, Fáy Bertalan Torna vármegyei főispánnak fiára, Fáy Alajosra hagyta, hogy halála után egyben tarthassa. Mégis, alig két nemzedék elmúltával, e nemzeti kincs a műkereskedelemben szétszóródott, s csak egyes darabjai kerültek országos közgyűjteményekbe.

• Gazdag • Kempelen IV 56 • Nagy Iván IV 131 • Zoltai