Scribebam Lugduni Batavorum ut aestimationem meam erga hujus libri possessorem testatam facerem.

Bernardus Philos[ophiae] & Mathes[is]
Professor. 26. maij. 1715.

 

 

Amit megtenni rút, arról tudd, hogy kimondani sem szép.

Írtam Leidenben, ezáltal tanúsítván nagyrabecsülésemet e könyv tulajdonosa iránt.

Bernard, a filozófia és matematika
professzora, 1715 május 26-án.

 

 

 

 

 

 

p. 25. Leiden, 1715 május 26


Bernard, Jacques
(1658-1718), francia protestáns teológus

Jacques Bernard 1658. szeptember 1-jén született Nions-ban, az egykori délfrancia Dauphiné tartományban, ahol a reformáció már a 16. században tért hódított; apja Salomon Bernard protestáns lelkész, anyja Madeleine Galatin. Die város református iskolájában tanult, azután teológiát és filozófiát Genfben Joannes Clericusszal együtt (Jean Le Clerc, 1657-1736), ki rokona is volt s barátja. 1679-ben hazatért, Venterolban, Vinsobre-ban és másutt prédikált, és egyszer híveivel ellenállt az eretnekek ellen kiküldött katonaságnak. Ezért 1683-ban el kellett hagynia Franciaországot. Előbb Genfbe és Lausanne-ba ment, de amikor a Nantes-i Edictumot (1598) XIV. Lajos 1685-ben visszavonta, Hollandiába távozott. Clericus ajánlásával Tergowban lett lelkész, majd Gouda városa hívta meg vallon prédikátornak. 1687-ben megházasodott. Két évre rá Hágában telepedett le, és a matematika, filozófia és humán tárgyak tanításával foglalkozott. 1705-ben Leidenben a vallon templom prédikátora lett, majd 1712-től a leideni egyetemen a filozófia és a matematika professzora. Meghalt 1718. április 27-én Leidenben. Buzgó prédikátor volt, írásaiban kissé terjengős, republikánus felfogású és toleráns, a tudományban Descartes, majd Newton követője. 1691-től a Bibliothèque universelle et historique (Amsterdam) segédszerkesztője volt Clericus mellett, s mikor ő a kiadó halála miatt kénytelen volt feladni, 1693-tól, a 20.-tól a 25. kötetig, Bernard szerkesztette a folyóiratot. Kiadta továbbá a Pierre Bayle (1647-1706) indította Nouvelles de la république des lettres (Amsterdam) 1699-1710-es és 1716-1718-as, utolsó évfolyamait. Művei például: Histoire abrégée de l’Europe. Leiden, 1686, 1688. – Epistola tolerantiae, Gouda, 1689. - Oratio inaug. de philosophiae utilitate et necessitate, Leiden, 1712. – De l'excellence de la religion chrétienne … Amsterdam, 1714. – Traité de la repentance tardive. Amsterdam: Wetstein, 1712.

• AlbSchLeid 10 • Jöcher • Michaud • NNBW III 101