Omnia perficies constante laborê, nec ullum
Difficile est illi, qui bene pergit opus.

Generoso Juveni Domino Francisco Pariz Papai, in memoriam sui, et Symbolum benevoli affectûs, apposuit

Michaël Sac[ri] Rom[ani] Imp[erii] Princeps Apafi MP.

Viennae Austriae, die 23. Sept. A[nn]o. 1711.

 

 

Mindent elérsz kitartó munkával, semmi sem / nehéz annak, aki jól végzi dolgát.

A nemes ifjú Pápai Páriz Ferencnek, emlékezetül és jóindulatának jeléül írta

Apafi Mihály, a Szent Római Birodalom hercege sk.

Az ausztriai Bécsben, 1711 szeptember 23-án.

 

 

 

 

 

 

p. 35. Bécs, 1711 szeptember 23


Apafi Mihály, II.
(1676-1713), erdélyi fejedelem, emlékíró

Apafi Mihály 1676. október 13-án született Gyulafehérvárott; I. Apafi Mihály (1632-1690) erdélyi fejedelem és Bornemisza Anna (?-1688) fia. Ötesztendős korában apja fejedelemmé választatta, de annak halála után is valójában a kormányzótanács intézte Erdély ügyeit. 1694-ben házasságot kötött bethleni gróf Bethlen Katalinnal (meghalt 1725 körül Bécsben), kinek imádságos könyve tartalmazza a „Mint gyors szarvast, ha vadász sért” kezdetű, akkor ismert éneket. (Első kiadása: Bujdosásnak emlékezet-köve, Lőcse, 1726.) Az Erdélybe bevonuló Caprara császári tábornok Apafit 1695-ben megfosztotta fejedelmi tisztségétől. Feleségével együtt Bécsbe vitették, I. Lipót hercegi címet adományozott neki, s ezzel formailag is véget ért az erdélyi fejedelemség. Kegydíjat kapott, Bécsben halt meg 1713. február 1-jén. Naplója kiadása: I. Apafi Mihály és II. Apafi Mihály erdélyi fejedelmek naplója, 1634-1694. Kiad. Tóth Ernő. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum, 1900.

Apafi Mihály a Szent Római Birodalom hercege címet írja nevéhez.

• BritHung • MÉL • MNL • Pallas • ÚMÉL • ÚMIL