Majorum gloria posteris lumen est; neque bona, neque mala eorum in occulto patitur. *

Generoso ac Nobilissimo D[omi]no Possessori, Majorum suorum gloriam, eruditione non minus, quam morum praestantiâ et modestiae suavitate, magis magisque illustranti, prosperos ubique rerum optat successus.

Matth[ias] Jessen, Regis Daniae ac Norwagiae Secret[us] Legat[us]

Londini die 8vo. Julij Anno MDCCXXI

 * Az idézet forrása: Sallustius, Bellum Iugurthinum 85.23.
 

 

A nagy emberek dicsősége az utókor világossága: sem jó, sem rossz tetteik homályba nem merülnek. *

[E könyv] jeles és nemes tulajdonosának, aki atyái dicsőségét mind tanultságával, mind erkölcsei kiválóságával és szerénységének édességével egyre fényesebbé teszi, minden dolgában gazdag sikert kíván

Matthias Jessen, Dánia és Norvégia királyának titkos követe

Londonban, 1721 július 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 93. London, 1721 július 8


Jessen, Matthias