Magnorum parentum gemini Filii illi censendi sunt qui paternas virtutes, non verò et sterile nomen haereditant. Nam

Fortes creantur fortibus
Est in juvencis patrum
Virtus, nec imbellem feroces
Progenerant aquilae columbam.
*

Generoso, ingenio genioque nobili paternarum virtutum haeredi verae pietatum cultori praestantissimo juveni D[omi]no Francisco Pariz Pápai pro promovendo bono publico exoticas oras visitaturo Fausta quaeque appraecatur

Petrus P. Csengeri Pastor Eccl[esi]ae Ref[ormatae] Claudiopoli[tanae]

Claudiopoli A[nn]o 1711 12 August.

 * A vers forrása Horatius, Carmina 4.4.29-32, de az idézet első két sora pontatlan (noha nyelvtanilag helyes; a bejegyző nyilvánvalóan a harmadik és negyedik, rövidebb sor versmértékének Prokrusztész-ágyába próbálta emlékezetből belegyömöszölni az első két sor tartalmát). Az eredeti vers (ed. F. Klingner 1955):

fortes creantur fortibus et bonis;
est in iuvencis, est in equis patrum
  virtus, neque inbellem feroces
     progenerant aquilae columbam.

Grigássy Éva magyar fordítása:

Hős nemzedék csak hős ivadékot ád;
ős virtus éled újra a jófajú
  ménben, tinóban; bérci sas nem
     költ soha gyáva galambfiókát.
 

 

A nagy szülők méltó fiainak azokat kell tekintenünk, akik az atyák erényeit, s nem csak puszta és önmagában terméketlen nevét örökölték. Hiszen

erőset nemz az erős, / s a tinóban is atyja / virtusa van meg, s nem költenek a vad / sasok gyáva galambfiókát. *

A kiváló, tehetségében és szellemében egyaránt nemes ifjú Pápai Páriz Ferencnek, atyja erényei örökösének, és az igaz vallásosság buzgó hívének, aki a közjó előmozdítása érdekében külországok meglátogatására indul, minden jót kíván

P. Csengeri Péter, a kolozsvári református egyház lelkipásztora

Kolozsvárott, 1711 augusztus 12-én.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 117. Kolozsvár, 1711 augusztus 12


Csengeri Péter
(?-1720), erdélyi református lelkész

Csengeri (P.) Péter Franekerben és Utrechtben tanult. Franekerben 1696. augusztus 25-én (28-án?) iratkozott be mint K.P. Czengeri (váradi). Ismert egy Franekerből 1697. március 19-én, özv. Teleki Mihályné Veér Juditnak, kegyes támogatójának írt levele. Hazatérése után 1711 elejétől Kolozsvárott volt lelkipásztor. Meghalt 1720-ban.

Csengeri Péter 1711 augusztusában Kolozsvárott írt az Albumba, mielőtt ifj. Pápai Páriz hosszú külföldi útjára indult.

• Graaf • Nagy Géza 41 • Szilágyi 40