Virtus sibimet pulcherrima merces. *

In spe et silentio fortitudo mea. *

Paucula haec Praestantissimo D[omi]no Possessori cum voto omnigena felicitatis apponere voluit Jerem[ias] Stercky. S. S. Th. D. et Prof. atque etiam Eccles[iae] Reform[atae] paroch[us], Pastor Senior.

Berolini 17. Augusti 1713
 

 * Az első idézet Silius Italicus, Punica 13.663 sokat idézett híres helye: „Ipsa quidem virtus sibimet pulcherrima merces”.

 * A második idézet Iz 30,15 parafrázisa. Az eredeti: „si revertamini et quiescatis salvi eritis in silentio et spe erit fortitudo vestra” („megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna csöndességben, és reménységben erősségtek lett volna”)
 

 


Az erény önmagának szépséges díja. *

Reményben és csöndességben az erőm. *

E csekélységgel kíván [e könyv] jeles tulajdonosának minden lehetséges boldogságot kívánni Jeremias Sterky, a teológia doktora és professzora, valamint a reformált egyház senior lelkipásztora.

Berlinben, 1713 augusztus 17-én.

 

 

 

 

 

 

 

p. 143. Berlin, 1713 augusztus 17


Sterky, Jeremias
(?-1718), német református lelkész, teológus

Jeremias Sterky a berlini református egyházközség vezető lelkésze volt és Odera-Frankfurtban teológiai professzor. Meghalt 1718. július 29-én. Megjelent a búcsúztató beszéd, melyet Paul Volckmann mondott fölötte: Die mühsame Schiff-Fahrt des zeitlichen Lebens, als … Jeremias Sterky … am 29. Jul. des 1718ten … Jahres … in die Ewigkeit versetzet … worden, Jn einer Abdanckungs-Rede vorgestellet … Berlin, 1719.

• DBA II 1263: 330 • DBI • GBV • Kullnick 429