Specioso, et Egregio Juveni, Domino Francisco Pariz Pápai, Ejusdem nominis Parentis, Amici integerrimi, Viri Eruditissimi, Medicinae Doctoris Experientissimi Filio, in perpetuam sui memoriam lubens hoc Sancti Pauli ascripsit. Thomas Veresegyházi. SS. T[heologiae] D[octor] p[ro] t[empore] Ecclesiae Debricinae Pastor primar[ius] MP

Debrecini. Anno 1711. 19. Augusti.
 

 * 2Kor 3,5: Vulgata: „sed sufficientia nostra ex Deo est”.
 


 

A mi alkalmatos voltunk az Istentől van. *

A jeles és ragyogó ifjú Pápai Páriz Ferencnek, hasonnevű atyja, bensőséges barátom, a tanult férfi és sokat tapasztalt orvos fiának magát Szent Pálnak ezzel az igéjével örökös emlékezetébe ajánlja
Veresegyházi Tamás, a teológia doktora, ez idő szerint a debreceni egyház elsőpapja sk.

Debrecenben, 1711 augusztus 19-én.

 

 

 

 

 

 

p. 189. Debrecen, 1711 augusztus 19


Veresegyházi Tamás
(1643-1716), református püspök

Veresegyházi Tamás Debrecenben született 1643-ban. Szülővárosában tanult, 1665-től a felsőbb osztályokban, végül senior lett; közben Biharon volt rektor. 1672-től külföldi egyetemekre indult: Odera-Frankfurt, Lipcse, Marburg, Zürich után 1674 januárjában Bázelbe ment, és ott teológiai doktori címet szerzett. Boroszlóban is járt, és egy évig tanított Debrecenben. Lelkészi működésének állomásai 1675-től Nagykároly, Biharpüspöki, Bihar, Hajdúszoboszló, majd 1686-tól Debrecen. 1711-ben püspökké választották. Debrecenben halt meg 1716 márciusában. Üdvözlő és gyászversein kívül művei: Disputationis theologicae … pars prior, de praedestinatione Dei et electione sanctorum … Veres-Egyhazi author & respondens. 2 tom. Zürich, 1673. – Defensio inauguralis thesium theologicarum de providentia Dei. Zürich, 1674.

Veresegyházi Tamás 1709 végétől jó másfél évig állás nélküli lelkész volt, és éppen 1711 augusztusában alkalmazták újra. Az Albumban bejegyzése 1711. augusztus 19-én kelt. Ezért írja alá úgy, hogy ez idő szerint (pro tempore) a debreceni egyházközség elsőpapja. Püspöki hivatalát szeptember 20-án foglalta el.

• MÉL • Szinnyei • Zoványi-Ladányi