Nulla Felicitas, ubi nulla Pietas. *

In gratiam Doctissimi D. Possessoris adscripsi

Fredericus Ruyschius
Anat[omiae] & Botanicae Professor

Amstelod[ami] 12. 8br. 1714.
 

 * Lásd Szent Ágoston: De civitate Dei 4.23.2 (PL 41.130): „Nam quomodo ibi esset vera felicitas, ubi vera non erat pietas?”
 


 

Nincs ott boldogság, ahol nincs istenfélelem. *

[E könyv] tanult tulajdonosának kérésére írtam:

Fredericus Ruyschius
az anatómia és botanika professzora

Amszterdamban, 1714 október 12-én.

 

 

 

 

 

 

p. 191. Amszterdam, 1714 október 12


Ruysch, Frederik
(1638-1731), holland anatómus és botanikus

Frederik Ruysch (Ruijschius) Hágában 1638. március 23-án született; Hendrik R. és Anna van Berchem fia. A latin iskolában tanult, azután gyógyszerészinas lett. 1661-ben patikát nyitott, és felvették a céhbe. Leidenbe ment, az orvostudományt hallgatta, és 1664-ben disputált. A pestisjárvány idején Hágában tevékenykedett. 1666-ban Amszterdamban az anatómia, 1685-ben a botanika professzorává nevezték ki, és oktatta a város bábaasszonyait. 1705-ben az Academia Leopoldina, 1720-ban az angol, és 1727-ben a francia tudományos akadémia tagjává választották. 1717-ben egyedülálló anatómiai, természetrajzi gyűjteményét 30 ezer guldenért eladta Nagy Péter cárnak, és ily idős korban rögtön új gyűjtésbe kezdett. Ebben legkisebb lánya támogatta, maga is rendkívül gyakorlott anatómus. Második gyűjteményét halála után elárverezték. 1731. február 22-én halt meg Amszterdamban. Nevéhez több anatómiai felfedezés és a maga korában használatos új gyógymód fűződik. Fia Henricus R. (?-1727) tudós orvos, ugyancsak Amszterdamban működött; leánya Rachel R. (1664-1750), korának kedvelt csendéletfestője. Frederik R. néhány műve: Disputatio medica inauguralis de pleuritide, Leiden, 1664. – Observationum anatomico-chirurgicarum centuria. Accedit catalogus rariorum, quae in museo Ruyschiano asservantur … Amsterdam, 1691. – Thesaurus anatomicus. Amsterdam, 1701-1714. 10 pt. – Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis et lacteis. Haga, 1665. Nieuwkoop, 1964. – Raymond Vieussens-nel (1641-1715) együtt: Circa inventionem vasculosae structurae corticis cerebri, renum, membranae, inter uterinam placentam atque uterum interjectae, atque vermicularium vasorum internum uterum perreptantium

• Jöcher • Michaud • NNBW III 1108 • Thieme-Becker