Momentaneum est quod delectat,
Aeternum quod cruciat *

Sic ad latus veteris sui Amici DN. PHILOTHECARIO hunc sinceri amoris cippum, cum omnigenae prosperitatis voto erigere debuit, voluit Hagae Comitis die 2. Decembr. 1714

Joan[nes] Aegidius Euth. M[edicinae] D[octor]
Pr[ofessor] Hag[ensis,] Diversorum Principum Consiliarius ac Archiater A[cademiae] N[aturae] C[aesareae] Curios[orum]
 

 * Az idézet számos középkori szerzőnél olvasható, hol Szent Ágostonnak, hol Nagy Szent Gergelynek tulajdonítva, ám ilyen formában az egyházatyáknál nem fordul elő.
 


 

Pillanatnyi csupán a gyönyörűség / örökké tartó a gyötrelem. *

Ezzel akar és kell is öreg barátja, PHILOTHECARIUS oldalán emlékoszlopot emelnie az őszinte szeretetnek, minden szerencsekívánattal együtt, Hágában, 1714 december 2-án

Johann Aegidius Euth orvosdoktor, hágai professzor, több fejedelemnek is tanácsadója és főorvosa, a császári természettudományi akadémia tagja

 

 

 

 

 

 

 

p. 192. Hága, 1714 december 2


Euth, Joannes Aegidius
(?-1714 után), német orvos

Joannes Aegidius Euth feltehetően Németországban született és tanult; Adam Euth fia. Egy 1667-es jénai orvosi disputációja szerint a hesseni Niddából való. 1676-ban Utrechben beiratkozott az egyetemre; az anyakönyvben neve után ez áll: Hassus, Archiater ducalis, Saxo-Isenacensis (hesseni, hercegi orvos, szász-eisenachi). Valószínűleg Henricus Regius (1598-1679) vezetésével szerzett doktori fokozatot. Már előzőleg I. János György szász-eisenachi herceg udvari orvosa volt, Johanna hercegnét 1672 áprilisában már többedszer kísérte Eisenachból Ems fürdőhelyre. Orvosi gyakorlatot folytatott Türingiában, Szászországban és Hessenben, s időközben uralkodó hercegek orvosa (archiater) is lehetett. Járt Gelderland tartományban, Den Boschban ('s-Hertogenbosch), Londonban és sok más helyen. Feltehetően már 1680 előtt letelepedett Hágában, mert az ismert amszterdami Heynsius családból vett feleséget. 1714 után halt meg. Az Academia Leopoldina naturae curiosorum tagja. Mind fejedelmi körökben, mind a tudós világban számos támogatója és barátja akadt. Művelt és jól író tudós volt, írásai alapján ítélve szigorú lutheránus. Életrajzi adatai 1697-ben kiadott munkájában találhatók. Művei: Agonisma iatrikon de hydrope … sub praesidio … Guernero Rolfincii … submittit … auctor et respondens Johannes Aegidius Euthius, Nidda Hassus. Jena, 1667. - Agonisma de hydrope curiosum ad recentiorum mentem delineatum. Den Haag, 1700. – Disputatio inauguralis medica de ania. Utrecht, 1697. – Anatome umbilici curiosa. Leiden, 1697.

Joannes Aegidius Euth egy bizonyos „Philothecarius”-nak ajánlja sorait, aki nem más, mint az Album tulajdonosa. Az emlékkönyvről írt bevezető tanulmányban olvashatjuk, hogy az album amicorum egy másik neve: philotheca, azaz a barátok tárháza; ebből a Philothecarius nevet talán maga Euth alkotta. Aláírása után feltünteti, hágai professzori és hercegi orvosi tisztei mellett, Leopoldina akadémiai tagságát is: A. N. C. (= Academiae naturae caesareae) Curiosorum (ti. tagja). – A lexikon szerint Joannes Aegidius Euth 1700-ban még élt, sőt mint éppen jelen bejegyzésének dátuma mutatja, még 1714 decemberében is élt.

• AlbUtr 71 • NNBW I 835