Eadem velle, eadem sentire, ea demùm firma amicitia est. *

In devotissimi animi Testimonium apposuit
Augustus de Trey Paterniacensis Verbi div[ini] Min[ister] et in ecclesiâ Gallicâ Bernensi Pastor
2da Julii 1719
 

 * Sallustius, Catilinae coniuratio 20.4 parafrázisa: „Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est”; az eredetiben tehát: „ugyanazt akarni, és ugyanazt elutasítani”.
 


 

Ugyanazt akarni, ugyanúgy érezni: ez az igazán erős barátság. *

Odaadó lelkületének tanúságára írta
a peterlingi Augustus de Trey, az Isteni Ige szolgája, és a berni francia egyház pásztora, 1719 július 2-án.

 

 

 

 

 

p. 195. Bern, 1719 július 2


Trey, Auguste de
(1683-1756), svájci református lelkész

Auguste de Trey 1683-ban született; családja a Vaud (Waadt) kantonbeli Treyből származik, ezt az ágát Guillermaux-nak is nevezik. 1714-től élete végéig Bern francia egyházközségének lelkésze volt. A reformáció 1735-ös jubileumán – a kálvini mű, az Institutio religionis Christianae kétszáz éves évfordulóján – a genfi nagytanács előtt prédikált, s ezért aranyéremmel tüntették ki. Meghalt 1756-ban. Fia, Samuel (1717-?), előbb egy francia szolgálatban álló svájci ezred tábori lelkésze volt, majd Lausanne német egyházközségének papja. Johann Jakob Dachs-szal közös műve: Les prières ecclésiastiques et la manière de célébrer le service divin, avec les liturgies du baptême, de la Sainte cène et du mariage pour l'usage des églises du Pais de Vaud. Bern, 1725.

Auguste de Trey 1719-ben, mikor Pápai Páriz Albumába írta mondatát, Bernben volt lelkipásztor. Neve után azt is feltüntette, hogy Peterlingből való (paterniacensis), és hogy lelkész (V.D.M.). A Vaud kantonbeli Peterling (Payerne) lehet származási helye vagy korábbi lelkészi működésének színhelye.

• HBLS