Quaerite mortales primum coelestia Regna,
Tum reliquae vobis adjicientur opes. *

Nobilissimo D[omi]no Possessori Bremum transeunti et in Bataviam properanti cum necessaria hac nostri Servatoris instructione, felicia, fausta et salutifera cuncta vovere, suique memoriam conservare voluit
Gerh[ard] von Mastricht, Synd[icus] Bremens[is]

 

 * A latin vers a Lk 12,31 disztichonba szedett parafrázisa. Az eredeti: „verumtamen quaerite regnum Dei et haec omnia adicientur vobis” / „Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek”.

 * A görög jelmondat forrása Tit 2,12:

Vulgata: „sobrie et iuste et pie vivamus in hoc saeculo” / „mértékletesen, igazán és szentül éljünk e jelenvaló világban”.
 


 

Keressétek, halandók, mindenekelőtt a mennyek országát / s akkor megadatik nektek minden egyéb gazdagság is. *

Jelmondat: „Mértékletesen, igazán, szentül.” *

[E könyv] nemes tulajdonosának, aki Hollandiába menet áthaladt Brémán, a mi Megváltónknak ezzel a tanításával akart minden boldog, szerencsés és üdvös dolgot kívánni, s magát emlékezetébe ajánlani


Gerhard von Mastricht brémai jogtanácsos
1714 szeptember 26-án.

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 209. Bréma, 1714 szeptember 26


Mastricht, Gerhard von
(1639-1721), német református teológus, jogtörténész

Gerhard von Mastricht 1639. szeptember 26-án született Kölnben; Thomas von Mastricht kölni református lelkész és Johanna de Plancq fia, anyai oldalon Ath polgármesterének unokája, Petrus v. M. (1630-1706) teológus öccse. Az apa családja a protestánsüldözés miatt menekült Maastrichtból Kölnbe, s az eredeti S’Coning családnevet már a nagyapa, Cornelius megváltoztatta. Gerhard talán Leidenben is tanult, aztán 1665-ben Bázelban megszerezte a római és a kánonjog doktora (J.U.D. = juris utriusque doctor, mindkét jog doktora) és a teológia doktora fokozatot. 1669-től Duisburgban a jog- és a történettudomány professzora. 1688-ban a brémai magisztrátusba hívták jogtanácsosnak (syndicus), külhoni megbízásokat is kapott, és nagy igyekezettel és rátermettséggel képviselte városa érdekeit. Tudományos tevékenysége az egyházjogra, jogtörténetre, teológiára terjed ki. Művei közül több is indexen volt. Értékes könyvtárát fia, Peter korai halála után elárvereztette, katalógusát a könyvekre vonatkozó megjegyzéseivel kiadta (Bremen, 1719). Néhány évvel ezután meghalt, 1721. január 22-én. Fontosabb művei és gyönyörű görög Újtestamentuma: Disputatio iuridica inauguralis de adulteriis. Basel, 1665. - De Venere damnata. – Historia juris ecclesiastici et pontificii … Duisburg, 1676. Amstelod. 1686, Hal. 1705, 1719 (auch in Opera Ant. Augustini, Lucae t. III). – Ant. Augustini de emendatione Gratiani [Dialogorum] libri duo. Gerh. von Mastricht jc. edidit … In fine addita est oratio Andr. Schotti de vita et scriptis auctoris. Duisburg, 1676. – Moysis Amyraldi De jure naturae, quod conubia dirigit, disquisitiones sex … Halle, 1712. – He kaine diatheke = Novum testamentum post priores Steph. Curcellaei, tum et DD. Oxoniensium labores … ad XLIII. Canones examinat G. D. T. M. D. (= Gerardus de Trajectu Mosae Doctor). Amsterdam, 1711. – Catalogus bibliothecae Gerh. v. Mastricht, syndici Bremensis, librorum, in quavis facultate insignium, item manuscriptorum aliquot rariorum. Qui auctione distrahentur Bremae den 25. Septemb. 1719. Bremen, 1719.

• ADB • Jöcher • Jöcher-Adelung