Ita Nobilissimo Domino Possessori veram salutem apprecari, suique memoriam commendare voluit

Lud[ovicus] Georg[ius] Treviranus Eccl[esiae] Neap[olitanae] Brem[ensis] pastor.

Bremae die 27 7bris 1714.

[a 216-217. oldal két oldalára az előző oldalon bejegyző Gottfried Jüngst kézírásával beírva:]
Ad fi-/nes pagi-
na jun-/git.
 

 * Mt 5,6: Vulgata: „Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi satiabuntur”.
 


 

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot; mert ők megelégíttetnek. *

Ezzel kíván [e könyv] nemes tulajdonosának igaz üdvösséget, s önmagát emlékezetébe ajánlja

Ludwig Georg Treviranus, Bréma-Újváros pásztora

Brémában, 1714 szeptember 27-én.

[a 216-217. oldalon átívelve:] Ez oldalak mindvégig összekötnek [minket].

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 217. Bréma, 1714 szeptember 27


Treviranus, Ludwig Georg
(1676-1757), német református teológus

Ludwig Georg Treviranus 1676. január 6-án született Speyerben. Heidelbergben tanult, és 1698-ban az anhalt-bernburgi herceg udvari papja lett a Lahn menti Schaumburg várkastélyban Diez városka közelében. 1701-ben Nassauba ment, de újabb három év múlva visszahívták Holzappel város lelkészének. 1708-ban Brémában telepedett le. A Szent Pál-dóm papja lett, prédikációira özönlött a nép. Az ifjúságot a kátéra tanította, első volt, aki bevezette a konfirmáció intézményét és a konfirmációs oktatást. Bár lelke mélyén ortodox református volt, hatott rá a terjedő pietizmus. Egy 1720-ban kinyomtatott prédikációja miatt sokakkal összeütközésbe került. Az egyetemes megváltás kérdését irenikus módon, a lutheri és a más irányzatok kibékülésének jegyében tárgyalta. Ezzel Gerhard Meyer evangélikus püspök, a Dóm prédikátora éles támadását váltotta ki. Meghalt 1757. július 16-án Brémában. Alapító atyja volt annak a kiterjedt családnak, melynek tagjai között híres természettudósok és politikusok is voltak, s némelyikük szerepet játszott Bréma szabad város és állam történelmében. (Például Gottfried Reinhold T., 1776-1837, alkotta a 'biológia' szót; egy későbbi Gottfried Reinhold T., 1891-1971, a weimari köztársaság államminisztere, Reichsminister volt.) Ludwig Georg T. említett prédikációja, és két másik ismert és a reformátusok körében még sokáig kedvelt műve: Ruhm der Gläubigen in dem Tode Jesu gegen alle Verdammniss, Röm. 8, 34, 1720. – Lud. Georg Trevirani … unumgänglich-nothwendige Verthaidigung Seiner a. 1721 über Röm. 8:34 in druck gegebenen Predigt Gegen die von weiland D. Gerhard Meyer gewesenen Superintendenten … Bremen, 1726. - Die Wahrheit in Jesus, angewiesen aus denen so genannten sonntäglichen Evangelien durch das gantze Jahr … Bremen, 1719. – Der Beruff und verschiedene Lager-Plätze des Erzvaters Abraham … Bremen, 1738.

• ADB