Obsequium amicos, veritas odium parit. *

J. Hudson
Bibliothecae Bodleianae Praefectus.

Oxon[iis] 1. Maji 1716.
 

 * Az adagiumhoz lásd Erasmus, Adagia 2.9.53 (Obsequium amicos, veritas odium parit). Ősforrása Terentius, Andria 68.
 


 

Az engedelmesség barátokat, az igazság gyűlöletet szül. *

[E könyv] nemes tulajdonosának emlékül írta

J. Hudson
a Bodley-könyvtár praefectusa

Oxfordban, 1716 május 1-én.

 

 

 

 

 

 

p. 233. Oxford, 1716 május 12


Hudson, John
(1662-1719), angol klasszikus filológus

John Hudson 1662-ben született a Cockermouth közeli Widehope-ban (Cumberland). 1676-ban szolgadiákként kezdett az oxfordi Queen’s College-ban. 1684-ben szerezte meg a magiszteri fokozatot (M.A.). 1686-tól a University College tagja és oktatója, bölcsész tárgyakat tanított, de mikor 1691-ben igazgatóvá választották volna, azt állították róla, hogy szemben áll a kormányzattal. Ekkor óvatos Stuart-párti nézeteit ugyan megváltoztatta, mégsem léphetett előbbre, egyházi vonalon sem. 1701-ben Thomas Hyde (1636-1703) lemondásakor a Bodleian Library könyvtárosává választották, és még az év nyarán megszerezte a teológiai doktorátust. A könyvtárnak már előzőleg ajándékozott hetven könyvet, 1705-1710 között további hatszázat. 1712-ben kinevezte másodkönyvtárosnak Thomas Hearne-t (1678-1735), aki maga nem tette le a hűségesküt, és emiatt 1716-ban állásából elbocsátották, Hudsonnak viszont szemére vetette, hogy korábbi elveit elárulta. Hudson nem volt a könyvtárosok mintaképe, s ez elmarasztaló ítéletet ellenségei bizonyára még megtoldották. Feljegyezték róla, hogy Milton verseskötetét, melyet 1647-ben maga a költő ajándékozott a könyvtárnak, egyszerűen kidobta, s az csak véletlenül menekült meg. Hudsont 1712-ben az oxfordi St. Mary Hall principálisává választották; ő építette azt a szállást, melyben ma is a principális lakik. Meghalt 1719. november 27-én vízkórságban, a St. Mary’s Churchben temették el. Számos klasszikus művet adott ki, köztük görög auktorokét: könyvtárunkban is megtalálható – 1731-es kiadásban – a Thoukydidou peri tou Peloponnesiakou polemou biblia okto quam Aemilius Portus … repurgavit, Graec. & Lat. Oxford, 1696. – Dionysii Halicarnassensis Opera omnia Graece et Latine. Oxford, 1704. 2 tom. – Dionysiou Longinou peri hypsous biblion, Graec. & Lat. Oxford, 1710. – Geographiae veteris scriptores Graeci minores. Oxford, 1698-1712. 4 tom.

• DNB • Jöcher • Michaud