Oderunt peccare boni virtutis amore. *

haec in sui memoriam, cum voto felicissimi itineris, perpetuaeque felicitatis adscribere debuit.

Carl Philip Limmer

Symb[olum]: Componed en el verano los nidos.

Genevae die 19 Jun: 1719.
 

 * A mottó forrása: Horatius, Epistulae 1.16.52. Muraközy Gyula magyar fordításában: „mert az erényt szeretik, gyűlölnek vétket a tiszták”.
 


 


Az erény szeretete miatt gyűlölnek vétkezni a jók. *

Ezt írta maga emlékezetére, szerencsés utat és örökös boldogságot kívánva,

Carl Philip Limmer

Jelmondat: Tavasszal rakjátok fészketek.

Genfben, 1719 június 19-én.

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 291-293. Genf, 1719 június 19-20


Limmer, Carl Philipp
Limmer, Johann Conrad
(működtek 1708-1719), német peregrinusok

Johann Conrad Limmer 1708-ban Zerbstben egy filozófiai disszertáció egyik respondense volt: Dissertatio philosophica de cognitione et cultu Dei naturali. Conradus Philippus Limmerus [praeses]; Johann David Brodtmann [resp.], Johann Conrad Limmer [resp.]. Servestae, 1708. – A vita elnöke (praeses) Conrad Philipp Limmer (1658-1730) volt, akit orvosként tartanak számon, és Anhalt hercegségben, Zerbstben és Dessauban működött. Tanulmányairól is van néhány adatunk. Franekerben 1678 szeptemberében iratkozott be mint „(Cothena-) Anhaltinus, lit hum”, azaz mint kötheni, és a humaniorák hallgatója; azután Leidenben, 1680. november 16-án: „Anhaltinus, 23, M”, azaz 23 éves korában, az orvostudomány tanulására. 1688-ban Altdorfban lett orvosdoktor, miután itt 1686-ban elfoglalta professzori állását. Megjelent doktori disszertációja és filozófiai disputatiók anyaga, a fent említett mellett például: Disp. med. inaug. de hydrophobia … Conr. Philip. Limmer. Altdorfium, 1688. – Diss. philos. de aequalitate et individuo virtutum comitatu. Conr. Phil. Limmer. def. Ern. de Steinberg, aut. Servestae, 1710.

Ifj. Pápai Páriz Albumába a két Limmer Genfben jegyezte be sorait, 1719 júniusában. Johann Conrad még hozzáfűzi nevéhez: Serv[estinus] Anhaltinus, azaz Zerbstből (Servesta), Anhalt hercegségből való. Feltehetjük, hogy az Album két szereplője az orvos és filozófus Conrad Philipp Limmernek két fia, kik második keresztnévként apjuk egy-egy nevét kapták.

• AlbFran 223 • AlbLeid 641 • BVB • DDB • GBV • Jöcher • Jöcher-Adelung