Ecce timens Dominum vivet felicibus annis. *

Nobilissimo ac Doctissimo Domino Possessori sui memoriam commendat et fausta omnia praecatur.
Stephanus Partus Hungarus Ginsiensis.

Symb[olum]: Domine conserva nos in pace.

Ratisbone Die 17. 9bris a[nn]o 1725
 

 * Az idézet talán a Zsolt 112,1 parafrázisa: „Boldog az ember, aki féli az Urat”; Vulgata: „Beatus vir qui timet Dominum”; vagy a Deut 6,2-é: „Hogy féljed az Urat … és hosszú ideig élhess”; Vulgata: „ut timeas Dominum … et prolongetur dies tuum”.
 

 

Íme, aki féli az Urat, boldogan él hosszú évekig. *

[E könyv] nemes és tanult tulajdonosának magát emlékezetébe ajánlja, s minden boldogságot kíván
a kőszegi magyar Partus István.

Jelmondat: Tarts meg minket Urunk békében.

Regensburgban, 1725 november 17-én.

 

 

 

 

 

 

p. 319. Regensburg, 1725 november 17


Partus István