Nobilissimo, ac Doctissimo D[omi]no Possessori, honoris, et observantiae ergo, apposuit.

Samuel Schvartz Pharmacop[ola] Studios[us] in Officina D. Sigismundi Stohl. [?]

Ratisbonae, d. 17. 9br. 1725.
Symb[olum]: Humiles DEus non despiciet. *
 

* A jelmondat talán a Zsolt 51,19 parafrázisa: „a bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted meg”; Vulgata: „cor humiliatum Deus non spernet”.
 

 

Jézus Krisztusban az egész üdvösség és az egész bölcsesség. *

[E könyv] nemes és tudós tulajdonosának tisztelettel írta

Samuel Schvartz gyógyszerész, Sigismund Stohl patikájának gyakornoka

Regensburgban, 1725 november 17-én
Jelmondat: Isten nem veti meg az alázatosakat. *

 

 

 

 

 

 

 

p. 323. Regensburg, 1725 november 17


Schvartz, Samuel