Generoso ac Erudito quidem Amico suo chariss[im]o nec non socio p[e]regri[n]a[ti]onis pacifico D. Francisco Parisz Papai, ejusdem nominis celeberrimi viri Filio chariss[im]o in signum candidi Amoris Apposuit,

Halae Saxon[iae] Anno 1712 Die 4 Junij
Symbolum Deum Time.

Sic pagina [ez az előző oldalról jön át] jungit amicos.
 

 * Péld 10,27: Yir’at YHWH tosif yamim. Vulgata: „timor Domini adponet dies et anni impiorum breviabuntur”.

Egy helyen pontatlan vokalizálás a maszoréta szöveghez képest: a „yamim” első magánhangzója a maszoréta szövegben kamec, a kéziratban patach. A két középső szóból hiányzik az akcentusjel.

 * 1Tim 4,12: Vulgata: „nemo adulescentiam tuam contemnat sed exemplum esto fidelium in verbo in conversatione in caritate in fide in castitate”.
 

 

Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendei megrövidülnek. *

Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. 1Tim 4,12. *

Nemes és igen tanult, kedves barátjának, valamint peregrinációjában békés társának, Pápai Páriz Ferencnek, hasonnevű híres atyja kedves fiának őszinte barátsága jeléül írta
Sérczi Lőrinc teológia-hallgató.

Szász-Halléban, 1712 június 4-én.

Jelmondat: Féld Istent.

[a lap alján, az előző lapról átkötve:] Így egyesíti a lap a barátokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 353. Halle, 1712 június 4


Sérczi Lőrinc
(működött 1708-1712), erdélyi peregrinus, teológus hallgató

Sérczi Lőrinc Gyulafehérvárott kezdett tanulni, 1708-ban lett senior. 1711-ben a hallei egyetemen, 1712-től Franekerben hallgatott teológiát.

Sérczi Lőrinc még Halléban, 1712. június 4-én írta sorait az Albumba, példás életvitelre buzdítva ifjú társát. Néhány nap múlva, június 10-én, ifj. Pápai Páriz azt írja hazai mecénásának, gróf Teleki Sándornak, hogy Sérczi „szinte tegnap” elindult Hollandiába [Peregrinus 17].

• AlbFran 300 • Peregrinus 407 • Szabó-Szögi 425