— ille potens sui
Laetusque deget, cui licet in diem
dixisse, vixi — — — *

Praestantissimo Nobilissimoque Possessori sic sui memoriam commendat

Joh[annes] Philip[pus] Maesius
v[erbi] d[ivini] m[inister]

Hamburgi a. d. XIV: Sept. 1714.
 

 * A mottó forrása Horatius, Carmina 3.29.41-43. Bede Anna magyar fordításában:

„Önmagán / az úr csak és az víg, ki naponta így / kiálthat: «Éltem!»”
 

 

Csak az ura önmagának, és él boldogan, aki naponta elmondhatja: éltem. *

[E könyv] jeles és nemes tulajdonosának ezzel ajánlja magát emlékezetébe

Johann Philipp Maesius lelkész

Hamburgban, 1714 szeptember 14-én.

 

 

 

 

 

 

p. 397. Hamburg, 1714 szeptember 14


Maesius, Johann Philipp
(1679-1765), német református lelkész

Johann Philipp Maesius 1679. február 28-án született Hanauban. Szülővárosában, azután Marburgban, Brémában és Franekerben tanult, Brémában 1701-ben disputált. 1706-ban Mannheimbe hívták prédikátornak, majd 1710-től Hamburgban volt lelkész. 1760 decemberében megünnepelték beiktatásának félévszázados jubileumát. 1765. december 15-én halt meg. Elmélyült tudású és hatásos beszédű lelkipásztor volt. Disputációja: Pietatis ad omnia utilitas ex Eliphasi Themanitae oratione paracletica, quae … demonstrata … a praeside Cornelio Hasaeo, respondente Johanne Philippo Maesio, Hannoviense. Bremen, 1701.

• Jöcher-Adelung