Dic sine fine preces, vacuam duc crimine vitam,
   Fac sapienter opus, Fer patienter onus.

Avara Latinitatis manus, quatuor solummodo verba imperativi modi terminavit in consonantem, quibus tamen omnia singulorum fidelium officia elegantem in modum sunt expressa.

Quibus

Labore erudito, eruditione probo, probitate pio, pietate maxime conspicuo, et variis per exotica Regna peregrinationibus Cultissimo, Nobilissimo ac Eruditissimo Juveni Viro D[omi]no Francisco Páriz Papai, Medicinae Doctori Experientissimo, peregrinationis suae Anglicanae Promotori Liberalissimo, et quamdiu in hoc fragilitati obnoxio vitae tabernaculo hospitare licebit, jugi observantia prosequendo memoriam suam & se totum humilimè commendatur.

Johannes Kausai. Ung[arus]

Londini Anno 1723 Idibus Septembribus

Symb. Per aspera ad prospera.

 

 

Mondd vég nélkül imádságod, vezesd bűn nélkül életed, / tedd dolgodat bölcsen, viseld terhedet türelemmel.

A latinok fösvény keze csupán négy ige felszólító módját zárta le mássalhangzóval; ám ezzel a néggyel minden hívő valamennyi kötelessége szépen kifejezhető.

Amelyekkel

a fáradozás révén tanult, a tanultságtól derék, a derekasságtól jámbor, a jámborságtól igen jeles, s a különféle külországok végiglátogatása által igen művelt, nemes és tudós ifjú Pápai Páriz Ferencnek, a tapasztalt orvosnak, angliai pereginációm során nagylelkű promotoromnak, míg csak életem e mulandóságnak alávetett tabernákulumában vendégeskedhetem, emlékét hűséggel megőrzöm, a magamét pedig alázatosan emlékezetébe ajánlom

a magyar Kausai János teológiai hallgató

Londonban, 1723 szeptember idusán.

Jelmondat: Nehézségeken át a boldogságig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 439. London, 1723 szeptember 13


Kausai János
(működött 1723-1724), magyar teológus hallgató

Kausai János 1723. szeptember 13-án Londonban írt be ifj. Pápai Páriz Albumába, s aláírása után közli, hogy magyar, és a teológia hallgatója (Ung., S. S. Theol. Studiosus). Az utrechti egyetem anyakönyvében 1724-ben ott találjuk őt a beiratkozók között: Johannes Causai, Kecskemethino-Hungarus. Ebből tudjuk, hogy Kecskemétről származik. Más adatunk nincs róla.

• AlbUtr 125 • Weszprémi III 314