Ipsa dies quandoque parens, quandoque noverca est. *

Ferendum et sperandum.

Nobilissimo ac Eruditiss[im]o Juveni Viro, D[omi]no FRANCISCO PARIZ PAPAI D[omi]no Syncerâ memoriâ Colendo se totum devovet

Samuel Cseh Also-Csernátoni MP

Londini MDCCXXIII, 16 Julij S[tylo] V[eteri].

Symbolum. Providebit Dominus. Gen. XXII. 14. *
 

 * A mondást Erasmus, Adagia 1.8.64 idézi ebben a fordításban Hésziodosz, Munkák és napok 825. verse alapján.

 * A jelmondat a Gen 22,14-ben, Ábrahám történetében szereplő hegy héber nevének latin fordítása: “És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés.” Vulgata: “appellavitque nomen loci illius Dominus videt unde usque hodie dicitur in monte Dominus videbit”.
 

 

 

Az idő hol édes szülőnk, hol mostohánk. *

Tűrni és remélni.

Az igen nemes és tanult ifjú PÁPAI PÁRIZ FERENC úrnak maradéktalanul ajánlom magam, hogy tartson meg jó emlékezetében

Alsócsernátoni Cseh Sámuel

Londonban, 1723 július 16-án, az ó-naptár szerint

Jelmondat: Gondot visel majd az Úr. Gen. 22,14. *

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 441. London, 1723 július 27


Cseh Sámuel
(működött 1721-1757), erdélyi református lelkész

Alsócsernátoni (Csernátoni) Cseh Sámuel 1721. szeptember 25-én iratkozott be a franekeri egyetemre. Hazatérve Erdélyben lelkipásztor lett. Feltehetően azonos azzal a Csernátoni Sámuellel, aki 1757-ben Csepregi Ferenc feleségének temetésére gyászverset írt, mely az elhúnyt életrajzával és a többi, ez alkalomra írt verssel együtt jelent meg: Örökké tartó szombat, mellybe … bé-vitetett néh. Viski Sára aszszony, Tsepregi T. Ferentz uramnak hites-párja. Kolozsvár, 1757.

Alsócsernátoni Cseh Sámuel Londonban, 1723 júliusában írt be az Albumba; ebből tudjuk, hogy akkor ott tartózkodott.

• AlbFran 316 • Graaf • Jakab 308 • Petrik III 556 • Szabó-Szögi 130