Prov. 18. 24. Amicus fidelis, honorabilior est Fratre. *

Hoc jucundissimae familiaritatis Memoriale, Nobilissimo Honoratissimoque Possessori, jure non sanguinis sed sinceri affectûs privilegio plus quàm Fratri, Fautor: certè optimo, justissima religione exhibuit, tantoque ejus candori sanctissimè recolendo, ad suprema torpentis vitae suspiria se obstrinxit

Paulus Kamarási mp

Londini 1721 16 Aug.

Symb[olum]. Per Comitia ut Laudes
 

 * Péld 18,24: a bibliai idézet valójában parafrázis. Az eredeti szöveg Károlyi-fordításban: „van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél”. Vulgata: „vir amicalis ad societatem magis amicus erit quam frater”
 


 


Péld 18,24: A hűséges barát többre becsülendő a testvérnél. *

Az édes barátságnak ezt az emlékjelét [e könyv] igen nemes és tiszteletreméltó tulajdonosa iránt, akit nem a vér jogán, hanem az őszinte érzelmek kiváltsága folytán tartok testvéremnél is többre, a legigazabb odaadással mutattam ki, szentül megemlékezve kiváló jelleméről, amelynek utolsó leheletemig hívéül köteleztem el magam

Kamarási Pál

Londonban, 1721 augusztus 16-án.

Jelmondat: Tanácskozz, hogy dicsértessél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 445. London, 1721 augusztus 16


Kamarási Pál
(1693-1735), erdélyi református lelkész

Kamarási (Sárdi) Pál 1693-ban született Sorostélyon (Alsó-Fehér vármegye, ma Soroştin, Románia); Kamarási György lelkész fia. Nagyenyeden tanult, majd külföldre indult. 1717-ben Franekerben is megfordult, 1720-ban a leideni egyetemre iratkozott be, 1721 nyarán Angliában járt. 1723-ban hazatért, és Fogarason, 1726-ban Szászvárosban volt másodpap, 1730-tól elsőpap. Meghalt 1735. január 30-án Szászvárosban. Műve, temetési beszédein kívül: Exercitatio … inquirens in veram punctuationis Hebraei textus antiquitatem. Leiden, 1722-1723. 4 tom.

Bejegyzése szerint 1721 augusztusában Londonban tartózkodott.

• AlbLeid 866 • Graaf • Peregrinus • Szinnyei • ÚMIL • Weszprémi III 304 • Zoványi-Ladányi