Natura cujusque ex vi innata aut bonas aut malas herbas producit: Itaque sedulò et diligenter illae irrigentur, hae levellantur oportet. *

Emericus Pariz Pápai in Collegio Enyediensi Doctrinarum Studiosus Civis, Dulcissimo Fratri ad Partes exteras properanti hoc salutari Magni Verulami Praecepto memoriam sui altè impressam voluit.


 

 * Francis Bacon, Sermones Fideles sive Interiora Rerum, 1638, 36. fej. 2.
 


 

Kinek-kinek természete a vele született erők folytán vagy jó, vagy rossz füveket terem: ezért tehát serénységgel és igyekezettel kell amazokat öntöznünk, emezeket pedig gyomlálnunk. *

Pápai Páriz Imre, az enyedi kollégium tanuló polgára, külországokba készülő édes bátyját a nagy [Francis Bacon, Lord] Verulam tanításával kívánja köszönteni, s a maga emlékét mélyen szívébe vésni.

Enyeden, a Megváltó 1711. évében, július 13-án.

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 449. Nagyenyed, 1711 július 13


Pápai Páriz Imre
(1693-1730), erdélyi tanár

Pápai Páriz Imre 1693-ban született Nagyenyeden; a híres orvos és nagyenyedi tanár, P. P. Ferenc (1649-1716) és Nyirő Judit fia, P. P. Imre (1618-1667) református esperes unokája. Nagyenyeden kezdett tanulni. Miután 1704-ben, majd 1707-ben ismét, a császári csapatok feldúlták a várost és a kollégiumot, a tanárok s a diákok Szatmárra, majd Nagybányára menekültek. 1709-ben térhettek csak vissza. Pápai Páriz 1717 elején a leideni egyetemre iratkozott be, 1719 novemberétől Bázelban, 1722-ben Zürichben tanult. Angliában a nagyenyedi kollégium számára adományokat szerzett. Hazatértekor, 1723-ban, a kollégium új filozófiai tanszékének tanárává válaszották. Meghalt Nagyenyeden 1730-ban. Üdvözlő verset írt apja latin szótára elé (1708). Megjelent egy temetési beszéde, amelyet gróf Teleki József felett mondott 1729-ben, és leideni értekezései: Disputatio theologica de angelo faciei Jehovae ad Jes. LXIII. 9. … quam publice ventillandam proponit 12. Maji 1719. Lugduni Batavorum, 1719. – Disp. philosophica de vero via …, Leiden, 1719.

Imre, a 18 éves enyedi diák, Verulamus (Francis Bacon) szavaival búcsúzik messzi útra induló bátyjától.

• Graaf • Jakó-Juhász 126 • Makkai • Peregrinus • Szinnyei X 407 • Zoványi-Ladányi