Praeclarum mihi quiddam videtur adeptus is, qui, quâ re homines bestiis praestant, ea in re hominibus ipsis antecellat. Cic[ero] *

Haecce Clarissimo Doctissimoque hujus Albi Possessori cum voto omnigenae prosperitatis in perpetuam sui memoriam apponere voluit
Otto Friederich Corthum Hamb[urgensis] M. Dr.

Lugd[uni] Bat[avorum] d. 31. Aug. M.D.CCXIX.
 

 * Cicero, De inventione 1.5.
 


 

Igen jelesnek tartom azt a növendéket, aki amennyivel az ember különb az állatnál, annyival különb az embernél. Cicero. *

Ezt kívánta bejegyezni [e könyv] jeles és tanult tulajdonosának, neki mindenfajta sikert kívánva, és önmagát jó emlékezetébe ajánlva

a hamburgi Otto Friedrich Corthum orvosdoktor

Leidenben, 1719 augusztus 31-én.

 

 

 

 

 

 

 

p. 458. Leiden, 1719 augusztus 31


Corthum, Otto Friedrich
(1692-1726), német orvos

Otto Friedrich Corthum 1692. július 6-án született Sülfeldben; Justus C. (?-1724) lelkész és Anna Elisabeth Lütkens fia, Justus C. (1684-1731) lelkipásztornak és Lucas C. (1688-1765) ügyvédnek, Hamburg polgármesterének testvére. A fiú Hamburgban a Joanneumban, és 1709-től a gimnáziumban tanult, azután Lipcsébe ment orvosi tanulmányokra. 1717-ben Leidenben iratkozott be, és 1719. július 3-án avatták orvosdoktorrá. Ezek után Hamburgban folytatott orvosi gyakorlatot. Meghalt 1726. április 6-án. Kinyomtatták disputációja és doktori vizsgája anyagát: Dissertatio de anima rationali, an sit corporis vitale principium? sub praesidio Polycarpi Gottlieb Schacheri … subiiciet Otto Fridericus Corthum. Leipzig, 1715. – Disputatio inauguralis de aeris, seorsim ab ex-halationibus considerati, in corpus humanum effectu. Leiden, 1719.

Otto Friedrich Corthum néhány héttel doktori vizsgája után írta be sorait ifj. Pápai Páriz Albumába.

• AlbLeid 851 • DBA I 203: 47 • DBI • Schröder I 664