Generoso Domino Fr[ancisco] P[ariz] Papai, Med[icinae] D[octo]r[i] Experientissimo in Observantiae memoriam apposuit

Georgius Komaromi peregrinus apud Lugd. Batavorum
IV Kalend. Decembr. 1719. Phil. et Med. Dr.
 

 * Héber idézet: Zsolt. 25,5: Hadrikheni va’amitekha. „Lead me in thy righteousness”.
1) A maszoréta szövegben a „va’amitekha” távjában dagesh forte áll – ez a kéziratban hiányzik.
2) A kéziratban az idézet szof paszukkal (mondat végi írásjellel) zárul – ez a maszoréta szövegből természetesen hiányzik, mivel a szentírási vers tovább folytatódik.
3) A kéziratban csak az első szó kafja alatt van akcentusjel, a többi akcentus hiányzik.

* A görög idézet forrása: Aiszkhülosz, Fragmenta 390.
 

 

Vezess engem a te igazságodban. *
Bölcs az, aki hasznosat tud, s nem aki sokat tud. *
Legyen arányban a szerencse az erőfeszítéssel.

A kiváló Pápai Páriz Ferencnek, a tanult orvosnak ajánlja magát emlékezetébe

Komáromi György peregrinus Leidenben
1719 december kalendája előtti 4. napon
filoz. és orvosdoktor

 

 

 

 

 

 

 

p. 459. Leiden, 1719 november 28


Komáromi György
(működött 1701-1719), erdélyi orvos és bölcsészdoktor

Komáromi György Nagyenyeden tanult, 1701-ben lépett a fölsőbb osztályokba (subscribált). Az anyakönyvben neve után az áll, hogy Bánffy Zsigmond nevelője (paedagogus), majd pedig, hogy külföldi akadémiára indult („in acad. ivit”). Később a leideni egyetemen tanult.

Komáromi György már a bölcsészet és az orvostudomány doktora, amikor Leidenben 1719 novemberében beírja sorait az Albumba.

• Graaf • Jakó-Juhász 120 • Szabó-Szögi 272