Lucretius *
Multa tegit sacro involucro Natura; neque ullis
Fas est scire quidem mortalibus omnia: Multa
Admirare modo, nec non venerare; neque illa
Inquires, quae sunt arcanis proxima. Namque
In manibus quae sunt, haec nos vix scire putandum est.
Est procul a nobis adeo praesentia veri.

Clarissimo atque doctissimo Domino Possessori hujus albi fautori atque amico ex paucis optimo memoriam sui, quaequae fausta adprecans commendat histe.

Christoph. Bartholem. Holdefreund M. Dr.

Londini XII. Martii S[tilo] N[ovo] MDCCXVII.
 

 * Az idézet nem Lucretiustól való; forrása ismeretlen. Talán a bejegyző saját verse, amely fölé idézőjel gyanánt írta Lucretius nevét.
 

 


 

                            Lucretius *
Sok mindent rejt a Természet szent köpenye; senki / halandó nem tudhat mindent: sokat / csodálj csupán, sőt tisztelj; és / ne kutasd azokat, amelyek a rejtett dolgokhoz közel állnak. Hiszen / még ami kezünkben van, azt is alig merhetjük ismertnek nevezni. / Ennyire távol van tőlünk az igazság.

[E könyv] jeles és tanult tulajdonosának, segítőmnek és kevés jó barátom egyikének jó emlékezetébe ajánlom magamat, és minden jót kívánok neki

Christoph Bartholomaeus Holdefreund orvosdoktor

Londonban, 1717 március 12-én az új naptár szerint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 460. London, 1717 március 12


Holdefreund, Christoph Bartholomaeus
(működött 1713-1717), német orvos

Christoph Bartholomaeus Holdefreund Quedlinburgból való, amint ezt Halléban kinyomtatott, Friedrich Hoffmann (1660-1742) elnökletével megvédett orvosi disszertációjából megtudjuk: De pancreatis morbis … praeside Friderico Hoffmanno … publice disputabit … Christophorus Bartholomaeus Holdefreund, Qvedlinburgensis. Halle, 1713.

Holdefreund az Albumba 1717 márciusában Londonban jegyzett be, orvosdoktornak írja magát.

• BVB • GBV