Non nobis solùm nati sumus, ortusque nostri
partem Patria vindicat, partem amici. *

Pauca haec Clarissimo hujus albi Domino, Fautori suo atque amico aestumatissimo, in sinceri amoris tesseram cum omnigenae felicitatis voto apposuit.

Christianus Johannes Cochius.

Londini d. 2. Octobr. 1717.
 

 * Cicero, De officiis 1.22.
 


 

Nem csupán magunknak születtünk: életünk egy-egy részét hazánk is, barátaink is maguknak követelik. *

E csekélységgel kívánom e könyv tulajdonosának, támogatómnak és nagyra becsült barátomnak, emlékjelét adni őszinte barátságomnak, minden jókívánságommal együtt.

Christian Johann Cochius

Londonban, 1717 október 2-án.

 

 

 

 

 

 

 

p. 464. London, 1717 október 2


Cochius, Christian Johann
(1688-1749), német református lelkész

Christian Johann Cochius 1688-ban született Solingenben; apja Johann Wilhelm Cochius ottani lelkész, később a poroszországi Königsbergben udvari prédikátor. A fiú Königsbergben tanult és disputált, azután Berlinbe, Brémába, Duisburgba és hollandiai egyetemekre ment. Hazatérve Dohna gróf szolgálatában apját helyettesítette, majd apja halála után 1713-ban Berlinben a Dóm lelkészjelöltje lett. Újból útnak indult Hollandiába és Angliába. Hazatérése után a királyi udvarba hívták, mégis 1719-ben a vesztfáliai Bielefeldben lett udvari prédikátor. 1727-ben Potsdamba, végül 1741-ben Berlinbe hívták meg udvari lelkésznek, ahol udvari tanácsossá és a joachimstali gimnázium felügyelőjévé (visitator) is kinevezték. 1746-től a morva egyesült testvérek (Mährische Unität) püspöke (antistes). Meghalt 1749. szeptember 23-án. Néhány prédikációja nyomtatásban megjelent Potsdamban.

• Jöcher-Adelung