Bene est: Serve bone et fidelis, in exiguo fidelis fuisti, Super multa te constituam. Mat. 25. 23. *

Hoc divinô Salvatoris nostri dictô, mercedem non hypocritis verùm dignis promittente, Virum ad majora natum Experientiss[imum] M[edicinae] D[octorem] D[ominum] Franciscum P[ariz] Papai contra mordacia hominum ora justè coronat. Petrus Vásárhellyi, in perpetuum inchoatae nuper sed sincerè confirmandae amicitiae pignus, cuique ut Terra dignos ita Coelum aeternos utraque suô tempore dent uberrimè fructus, idem, Ejusdem orat.

Londini 1724 26 Augusti Stilo Vulg[ari]

Symbolum:
Lucrum meum tum in Vita tum in Morte est Xtus. *
 

 * Mt 25,23: Vulgata: „euge serve bone et fidelis quia super pauca fuisti fidelis supra multa te constituam”.

* A jelmondat a Fil 1,21-et imitálja: „Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” Vulgata: „mihi enim vivere Christus est et mori lucrum”.

„Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.”
 

 

Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Mt 25,23. *

Az isteni Megváltónak eme mondásával, amellyel nem a képmutatónak, de az arra méltónak ígérte kegyelmét, koronázza meg most teljes joggal a nagy dolgokra született és tapasztalt orvosdoktort, Pápai Páriz Ferencet az emberi rosszindulat ellenében Vásárhelyi Péter, örökké tökéletlen, ám mindenkor őszinte barátságának megerősítése és zálogaképpen, s imában kéri, hogy neki bőven teremjen a föld méltó, s az ég örökkévaló gyümölcsöt, ki-ki a maga idejében.

Londonban, 1724 augusztus 26-án a közönséges naptár szerint.

Jelmondat: Nyereségem úgy életemben, mint halálomban, Krisztus. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 474. London, 1724 augusztus 26


Kézdivásárhelyi Péter
(?-1746), erdélyi református esperes

Kézdivásárhelyi (Vásárhelyi) Péter Erdélyben született; Kézdivásárhelyi András (?-1767) lelkész öccse. Nagyenyeden 1715-ben subscribált, azután 1724-től az utrechti és ez év novemberétől az odera-frankfurti egyetemen tanult. Hazatérése után Teleki József (1701-1729) udvari lelkésze. 1729-től Gyulafehérvárott, 1730-tól Szászvárosban lelkész, 1735-től elsőpap. Paptársával és a gyülekezettel viszálya támadt, így 1742-ben Székelyudvarhelyre helyezték, és itt esperessé választották. Meghalt 1746. április 11-én Székelyudvarhelyen. Művei: Dissertatio theologica de praestantia, necessitate atque utilitate studii prophetici. Francofurti ad Viadrum, 1726. – Halotti tanítás, mellyet … gróf széki Teleki József … eltemettetése alkalmatosságával … 1729. esztendőben … elmondott. Hely n., 1732.

A bejegyzés arról tanúskodik, hogy Kézdivásárhelyi Péter 1724. augusztus végén, bizonyára utrechti tartózkodásához kapcsolódóan, Londonban járt.

• AlbUtr 126 • Jakó-Juhász 132 • Szinnyei XIV 982 • Zoványi-Ladányi 680