INITIVM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI. *

His verae Sapientiae cum Pietate conjunctae cultorem, Nobilissimum Iuvenem Franciscum P. Papai, Exteras salutaturum Academias, con quodam Memoriali comitari, iterque felicissimum apprecari voluit

Albae 1711. die 1. Julij.

Stephanus Veszprimi,
Episcopus Reformatus Transylv. mpro.

 

 * Zsolt 111,10 és Sir 1,16.
 


 

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. *

Az istenfélelemmel párosult igazi bölcsesség művelőjét, az igen nemes ifjú Pápai P. Ferencet külországi akadémiákra indulván, ezzel az emlékeztető útravalóval kívánja elkísérni, és neki szerencsés utat kívánni

Gyulafehérvárott, 1711 július 1-én

Veszprémi István
erdélyi református püspök sk.

 

 

 

 

 

 

 

p. 5. Gyulafehérvár, 1711 július 1


Veszprémi István
(1637/38-1713), erdélyi református püspök

Veszprémi (Weszprémi) B. István 1637-ben vagy 1638-ban született. Sárospatakon tanult. 1661-ben senior lett, és még abban az évben Szatmárnémetiben rektor. 1664-ben külföldi egyetemekre indult: Franeker, Groningen és Utrecht után 1666-ban Leidenben iratkozott be, és ugyanezen évben hazatért Szatmárra rektornak. 1671-ben Kemény Jánosné udvari papja, 1675 után Székelyudvarhelyen lelkész és esperes lett. 1691-ben az erdélyi egyházkerület püspökévé választották. Meghalt 1713. szeptember 22-én Gyulafehérvárott. Műve, üdvözlő versein és egy respondensi szereplésén kívül: Disputatio theologica prima, de vera notitia fidei adversus caecam pontificorum fidem. Ultrajecti, 1666. – Disputatio theologica analyticorum papisticorum secunda. Lugduni Batavorum, 1666.

Az idős gyulafehérvári püspök volt az első, aki a külföldi akadémiákra induló ifj. Pápai Páriz Ferenc Albumába, az Album elejére, 1711. július 1-jén beírta sorait. A Rákóczi-szabadságharc ekkorra már végetért. – Nádudvari Péter, ifj. Pápai Páriz sógora azonban még az előző évben írt az Albumba (23. p.).

• AlbUtr 60 • Szinnyei XIV 1545 • Zoványi-Ladányi