Nunquam satis dicitur, quod nunquam satis discitur. *

Eximium, Nobilem, ac Doctum Juvenem D[omi]num Franciscum P. Pápai, in Nobili Scientia Medica amplioris experientiae gratiâ, nonnullas exteras Regiones adire volentem, cum voto felicis itineris, his paucis comitatur:

Viennae Austr. 22. 7bris -711

Mich[ael] Balku de Hatház.
Cels[issimi] S. R. I. Princip[is] D[omi]ni Michaël[is]
Apafi Secretarius
 

 * Az idézet Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 27.9. parafrázisa: „Nunquam nimis dicitur, quod nunquam satis dicitur”.
 


 

Sosem mondhatod el kellőképpen, amit nem tanultál meg kellőképpen. *

A kiváló, nemes és tanult ifjú Pápai P. Ferencet, aki az orvoslás nemes tudományában való szélesebb körű jártasság céljából külországokat felkeresni indul, neki szerencsés utat kívánva, e csekélység kísérje.

Az ausztriai Bécsben, 1711 szeptember 22-én.

Hadházi Balku Mihály
nagyméltóságú Apafi Mihály római szent birodalmi herceg titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 19. Bécs, 1711 szeptember 22


Balku Mihály
(?-1731 körül), erdélyi nemes

A hadházi Balku család, Bihar megyei nemesek címerében egy behajlított jobb kar zászlót és buzogányt tart. A család egyik tagja, Pál, Kővárott lakott, a kuruc bujdosók egyik vezetője volt, s 1678-ban kővári, 1690-93 körül kolozsvári vicekapitány. György Bécsben az erdélyi kancellárián volt hivatalnok 1695-ben.

Balku Mihály II. Apafi Mihály titkára volt Bécsben, majd ennek halála után az ott működő erdélyi gubernium tisztségviselője. Meghalt 1731 körül.

Balku Mihály 1711. szeptember 22-én Bécsben írt ifj. Pápai Páriz Albumába, és bejegyzése szerint a Bécsben élő II. Apafi Mihály személyi titkára volt. Apafi a rákövetkező napon írt az Albumba (35. p.).

• Jakó • Kempelen • Nagy Iván • Peregrinus 394