Curandum est, ut mens sit sana in corpore sano, * sanitas enim corporis est medicina mentis.

Generosum literarumque cultu spectatissimum virum, Magni Parentis olim Praeceptoris charissimi Filium, virtutum suarum Haeredem, ad futura Patriae commoda procul iturum, faustissimis votis sui comitabatur.

Gernyeszeg 26 Julii 1711

Paulus è S. R. I. Comitibus Teleki mpr.

 * Vö. Juvenalis, Saturae 10.356: „orandum est ut sit mens sana in corpore sano”. Ugyanezt az idézetet használja Herman Alexander Röell a 111. oldalon.
 


 

Ügyelnünk kell rá [avagy: gyógyítsunk], hogy ép testben legyen ép lelkünk; * a test egészsége ugyanis a lélek orvossága.

A nemes és tudományban jártas, kiváló férfiút, nagy szülőjének, egykor kedves tanáromnak fiát és erényeinek örökösét, hogy majdan hazájának javára lehessen, legjobb kívánságaim kísérjék.

Gernyeszeg, 1711 július 26

Gróf Teleki Pál sk.

 

 

 

 

 

 

 

p. 83. Gernyeszeg, 1711 július 26


Teleki Pál
(1677-1731), erdélyi földbirtokos, mecénás

Gróf széki Teleki Pál 1677. január 8-án született Sorostélyon (Alsó-Fehér vármegye, ma Soroştin, Románia); Teleki Mihály (1634-1690) és Veér Judit (1631-1707) fia. Nagyenyeden tanult, azután külföldre ment, és 1695-től az odera-frankfurti, 1696-ban a franekeri, 1697-ben a marburgi egyetemen történelmet, jogot és filozófiát hallgatott. Útjának további állomásai Berlin, Hága, London, Oxford, Cambridge, Párizs, Svájc. Hazatérése után a kolozsvári kollégium és a református egyház kurátora lett. Támogatta a kollégiumot és a peregrinus diákokat; tudósnak és a haza atyjának nevezték. 1709-ben, a szabadságharc végefelé, II. Rákóczi Ferenc pártjára állt. 1700-ban feleségül vette Vay Katát (?-?); fiuk Teleki Ádám (1703-1769) tábornok. Teleki Pál meghalt 1731. szeptember 13-án Kendilónán (Szolnok-Doboka vármegye) (Luna de Jos). A temetésén elhangzott prédikációból könyvtárunk is őriz példányt.

• Nagy Iván XI 83 • Pallas • Peregrinus • Sluis-Postma • ÚMIL