Tot malorum fluctibus haec onusta
Patriae qui dulcia rura linguis,
Audias Francisce rogo loquentem
          Fausta precantem;
Foelicem ducat DEus, atque sanum,
Et reducat inde citò beatum,
Vive, longaevos numeres ut annos,
          Nec mala cernas.

Claudiopol[i] Transylvaniae.
A[nn]o 1711. 30. Julij.

Deproperat abiturienti Patriae Spei, D[omi]no FRANCISCO P. Papai. S. R. I. Com[es]: Johannes Teleki. Philos[ophiae]: Studiosus. An[no] aetatis decimo sexto.

 

 

Te, aki hazánk ennyi rosszal megrakott / édes vidékét járod, / Halld, Ferenc, azt, ki felfohászkodván / minden jót kíván neked; / Szerencsésen és épségben vezéreljen Isten, / és hozzon vissza hamarosan boldogságban, / Élj, és sok évet számlálj, / és ne láss rosszat.

Az erdélyi Kolozsvárott, 1711 július 30-án.

Hevenyészte hazánk útra induló reménységének, Pápai P. FERENC úrnak Teleki János gróf, a filozófia hallgatója, tizenhatodik életévében

 

 

 

 

 

 

 

p. 86. Kolozsvár, 1711 július 30


Teleki János
(1696 körül -1772), erdélyi főúr, főkapitány

Gróf széki Teleki János 1695/96-ban született; Teleki Mihály (1671-1720) kővári főkapitány és Thoroczkay Katalin (?-1723) fia, Teleki Mihálynak (1634-1690), a nagy erdélyi államférfinak unokája. 1744-ben Kővárvidék főkapitánya lett. A római katolikus hitre tért át. Felesége vajai Vay Borbála; négy leányuk és három fiuk maradt. Meghalt 1772-ben Vingárdon (Alsó-Fehér vármegye) (Vingard, Románia).

Az Album lapjain, három nagybátyjuk után, a Teleki család két ifjabb tagja következik, János és öccse, Mihály. Teleki János 1711. július 30-án írt be, tizenhatodik életévében. Eszerint, az eddigi adattal szemben, 1695 augusztusa és 1696 júliusa között született. Ugyanezen a napon írt az Albumba nevelőjük, Ajtai Szabó András (451. p.).

• Gudenus • Nagy Iván XI 87 • Pallas