Patria est, ubi bene est. *

Paucis hisce memoriam sui nobilissimo D[omi]no Possessori Albi hujus commendare voluit

Londini die 8.vo Julij 1721.

Michael Theoph[ilus] Bauer.

 * A jelmondat forrása: Cicero, Tusculanae disputationes 5.108, Pacuviustól és Aristophanestől idézve: „Patria est, ubicumque est bene” Ugyancsak hozza a Proverbiae Senecae 43. („Non eris in patria: patria est ubicumque bene est. Illud enim, per quod bene est, non in loco, sed in homine est.”)

A jelmondat egy másik változatát lásd a 91. oldalon, Tobias Stranover bejegyzésében.
 

 

Hazád ott van, ahol jó sorod van. *

Ezzel a csekélységgel kívánja eme emlékkönyv tulajdonosának jó emlékezetébe ajánlani magát

Londonban, 1721 július 8-án.

Michael Theophil Bauer

 

 

 

 

 

 

p. 95. London, 1721 július 8


Bauer, Michael Theophil
(1695 körül -?), német joghallgató

A leideni egyetem anyakönyvében 1719. december 30-i dátummal ezt találjuk: Michael Bauer, Burgaviensis, 24, Juris studiosus, azaz Burgauból való (Bajorország, az egykori Schwaben-Neuburg kerület), és 24 éves volt, amikor joghallgatónak iratkozott be. Ezek szerint 1695-ben születhetett. Michael Theophil Bauer 1721. július 8-án Londonban írt be ifj. Pápai Páriz Albumába. Az Albumban két lappal előbb (91. p.) Tobias Stranover ugyanennek a cicerói jelmondatnak egy változatát írta be: Ahol jól megy a sorod, ott a hazád.

• AlbLeid 866