Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. *

Ornatiss[imo] & Doctissimo D[omin]o hujus albi Possessori sui memoriam hocce versiculo commendare, eique omnia fausta precari voluit

W[yer] G[ulielmus] Muys

Franequerae 17 Septemb. 1719
 

 * Vergilius, Georgica 2.490. Lakatos István magyar fordításában: „Mily boldog, ki a dolgok okát ismerni tanulta!” Idézi Csúzi János is a 339. oldalon.
 


 

Boldog, aki megismerhette a dolgok okait. *

E könyv jeles és tanult tulajdonosának ezzel a rövid verssel akarja magát emlékezetébe ajánlani, s neki minden szerencsét kívánni

Wyer Gulielmus Muys

Franekerben, 1719 szeptember 17-én.

 

 

 

 

 

 

p. 127. Franeker, 1719 szeptember 17


Muys, Wyer Gulielmus
(1682-1744), holland orvosprofesszor

Wyer Gulielmus Muys (Wijer Willem Muijs) 1682. január 5-én született Steenwijkben (Overijssel); Johannes M. polgármester és Maria Schulting fia. Leidenben tanult, és 1701-ben Utrechtben szerezte meg az orvosdoktori címet, majd Arnheimben folytatott orvosi gyakorlatot. 1709-ben Franekerben az egyetemen a matematika professzorává, és Berlinben a Tudományos Társaság tagjává választották. Később az orvostan, a kémia és a botanika professzora is lett. Meghalt 1744. április 19-én. Művei jelzik sokoldalúságát, például: Elementa physices methodo mathematica demonstrata, quibus accedent dissertationes duae de causa soliditatis corporum et de causa resistentiae fluidorum. Amsterdam, 1711. – Dissertatio & observationes de salis ammoniaci praeclaro ad febres intermittentes usu … Franeker, 1716. – Investigatio fabricae quae in partibus musculos componentibus extat … Leiden, 1741. – Diss. II de materia luminis, seu ignis, caloris et lucis natura. – Or. inaug. de usu matheseos in perficiendo judicio & ingenio, Franeker, 1711. – Oratio inauguralis de theoriae medicae usu atque recta illam excolendi ratione … Franeker, 1714. – Infundibulum grammaticae Latinae sive LI ecercitia Latina et Germanica … Berlin, 1732.

• AlbUtr 102 • Boeles II 373 • Jöcher • Jöcher-Adelung