Sufficiat quidvis aliis, mihi gratia Jovae *
Caetera deficiant, sufficit illa mihi.

Hisce praestantissimo Nobilissimoque Domino hujus albi possessori sui memoriam commendat,

J. D. Kempenaer
Eccl[e]siae Hagiens[is]

Hagae a. d. 4. jan. 1715.
 

 * Vö. 2Kor 12,9: „Elég neked az én kegyelmem.” Vulgata: „sufficit tibi gratia mea”. – A „Jova” névforma, noha a bibliai „Jehova” rövidítése, elegánsan rájátszik a klasszikus „Jovis” (Jupiter) istennévre is.
 


 

Elégedjék meg bárki más bármivel, nekem pusztán Jehova kegyelme / elegendő, szűkölködjek bár minden másban. *

Ezzel ajánlja magát e könyv igen jeles és nemes tulajdonosának emlékezetébe

J. D. Kempenaer
a hágai egyházból

Hágában, 1715 január 4-én.

 

 

 

 

 

 

 

p. 131. Hága, 1715 január 4


Kempenaer, Jacobus de
(1666-1726), holland lelkész

Jacobus de Kempenaer 1666. szeptember 5-én született Amszterdamban. 1683. szeptember 4-én iratkozott be a franekeri akadémiára bölcsészetet hallgatni. 1692-ben Pingjumban lett lelkipásztor, majd két év múlva Bolswardba került. Azután 1697-től Haarlemben, 1706-tól Hágában töltött be lelkészi állást. Meghalt 1726. április 3-án.

Kempenaer 1715 januárjában, hágai lelkészsége idején írt be Pápai Páriz Albumába. Az Albumban még egy hágai bejegyzés található, Joannes Aegidius Euth ott élő német orvosé 1714 decemberéből (192. p.). – Kempenaer aláírása szerepel még például Guilielmus Wigboldi fil. Muilman (1697-1759) lelkész albumában, 1721. július 1-jén [Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 74 H 26].

• AlbFran 233 • Lieburg 122