Bernae, d. 29. Junij 1719.

Haec paucula Nobiliss[im]o et Doctissimo possessori in sui memoriam hîc apponere voluit

Elisaeus Malacrida V[erbi] D[ivini] M[inister] et S. S. Theol[ogiae] Pr[ofessor]
 

 * Az idézet első sorát használja Robertus Aemilius is a 227. oldalon.
 


 

Ha Isten segít, nem árthat az irigység / Ha Isten nem segít, nem használ a fáradozás.

Bernben, 1719 június 29-én.

Ezzel a csekélységgel kívánja magát [e könyv] nemes és tudós tulajdonosának emlékezetébe ajánlani

Elisaeus Malacrida lelkipásztor és a teológia professzora

 

 

 

 

 

 

 

p. 145. Bern, 1719 június 29


Malacrida, Elisaeus
(1657 körül -1719), svájci református teológus

A Malacrida család a Comói-tó vidékén, Veltlin völgyben volt honos. (Akkor Graubünden kanton, ma Olaszország, Valtellina, azaz Teglio völgye. Morbegnóban ott áll az egykori Malacrida-palota.) Az 1620-as veltlini mészárláskor az üldözött protestáns család Elisaeus nevű tagja Párizsba menekült. Ott született fia, Peter (?-1684), ki Zürichben, Genfben és Bernben tanult, aztán tábori lelkész lett, és 1671-től Bernben élt. Az ő fia Elisaeus volt, 1657 körül született. 1682. február 25-én, 25 éves korában iratkozott be a leideni egyetemre teológus hallgatónak. Potsdamban a svájci kolónia első lelkipásztora volt, később Bernben lelkész, és a teológia, az erkölcstan és a görög nyelv professzora. Meghalt 1719-ben. Fia szintén Elisaeus, Bernben született, 1692. március 13-án keresztelték. Bernben, Genfben és Heidelbergben tanult teológiát. Genfben 1713. június 27-én iratkozott be. A leideni akadémia anyakönyvében 1718. november 23-án szerepel, 26 évesen, és már felszentelt lelkészként (V.D.M.). 1721-ben hazatért Bernbe, majd 1723-tól a közeli Mühlebergben (Bern kanton, Laupen kerület), később Bernben lett lelkész. Nőtlen volt. Meghalt 1756. március 23-án. Értékes könyvtárát ma Churban, a városi és Graubünden kantoni könyvtárban őrzik. Egyik szomorú feladatáról tanúskodik egy megjelent prédikációja: Functionum pastoralium una ex tristissimis, oder, Elisaei Malacrida, Pfarrers zu Mühlenberg Ankündung des Todes, die in dem Kercker zu Laupen vorgetragen worden dem Benedicht Morgenegger, welcher tags darauf, nemlich mittwochs den 23. Aprill 1738 lebendig gerädert worden. Bern: zu finden bey Friederich Emanuel Fassnacht, Buchbinder, [1738?]. – Apjának, a professzornak, megjelent teológiai disputációja és az elnökletével megvédett tézisek, például: Dissertatio physico-ethica de mundi causa efficiente et finali, quam … praeside … Elisaeo Malacrida … subjicit Joh. Georg Berset … Bern, 1702. – Disquisitio theologica an dogmata fidei reformatorum cum ideis sanae rationis pugnare dicenda sint? Quam … praeside … Elisaeo Malacrida publicae disquisitioni subjicit Henricus Hunziker … author … Bern, 1715.

Elisaeus Malacrida az Albumba 1719. június 29-én írt be, és közölte, hogy lelkipásztor és a teológia professzora. Ezért ő feltehetően az idősb Elisaeus, ki még ugyanezen évben meghalt. Fia az előző év novemberétől Leidenben tanult.

• AlbLeid 650, 861 • Chur • DHBS IV 642 • HBLS • Jöcher-Adelung • LivrGen I 193, 264, IV 401 • Pallas XVI 762