*
Homer[us]

Nobilissimo & Politissimo D[omi]no Possessori Amico honoratissimo, cum voto omnigenae felicitatis posuit

J. H. Heydenus SS: Th[eologiae] D[octor] & Pr[ofessor], Illus[tris] Colleg[ii] Reg[ii] Ephorus & Regi Boruss[iae] à concior. S. in templ. Cathedr. Halensi.

Symb. Fide Deo, faciet. *
Hale Magdeb[urgicae] 17. Julij 1714
 

 * Homérosz, Íliász 11.514. Devecseri Gábor fordításában: „mert aki orvos, az ér ám annyit, mint sokan együtt”.

* A jelmondat valószínűleg a Zsolt 37,5 rövidítése: Vulg: „Revela Domino viam tuam et spera in eum et ipse faciet.” – „Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” Teljesebb formában idézi Johann Georg Gullmann a 455. oldalon.
 


 

Hiszen a gyógyító ember sok mással felér. (Homérosz) *

[E könyv] nemes és művelt tulajdonosának, igen tisztelt barátomnak minden boldogságot kívánva jegyezte

J. H. Heydenus, a teológia doktora és professzora, a nemes királyi kollégium felügyelője, a porosz király és a hallei székesegyház prédikátora

Jelmondat: Bízz Istenben, cselekszik ő. *

A magdeburgi Halléban, 1714 július 17-én.

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 147. Halle, 1714 július 17


Heyden, Johann Huldreich
(1662-1727), német református teológus

Johann Huldreich Heyden (Heyd) 1662. szeptember 2-án született a Basel közeli Benken faluban; apja Jakob H., a helyi iskola tanítója volt. Az ifjú Bázelban tanult, és bár a teológia és a filozófia tudományában szépen haladt, mégsem átallotta, hogy 1682-től kilenc éven át egy bázeli alsóbb fokú (trivialis) iskolában vállaljon állást. 1691-ben azonban elbocsátották, mert belekeveredett az akkori zavargásokba. Tábori lelkész lett a svájci, majd 1694-ben a holland csapatoknál. Tanult Heidelbergben és hollandiai akadémiákon. 1696-tól Meisenheim városka (ma Bad Kreuznach kerület, Rheinland Pfalz) papja és iskolájának rektora. Zweibrückenben is volt lelkész. 1710-ben Heidelbergben megszerezte a doktori fokozatot, és Halléban a Dóm prédikátora és a teológia professzora lett, a királyi kollégium felügyelője és az egyháztanács tagja. Mindeme tevékenységével elismerést vívott ki magának. Tagja volt az angol missziós társaságnak. Meghalt 1727. augusztus 27-én. Néhány műve: Fröliche Traurigkeit, das ist, Schrifft- und vernunfft-mässige Anweisung wie ein glaubiger Christ unter der Creutzlast sein Haupt frölich empor heben möge. [Sine loco], 1692. – Der durch die Sünde verscherzte Wohlstand und verlohrne Kron, Zweibrücken, 1697. – Oratio funebris in … Caroli XI Suecorum, Gothorum & Vandalorum regis … obitum … dicta d. XI. Septembris styl. v. MDCXCVII. Zweibrücken, 1697. – Disputatio theologica inauguralis de religione. Heidelberg, 1710. – Disp. de divinitate Scr. S., Halle, 1710. – Oratio inauguralis de conscientia. Halle, 1710. – Könyvtárunk egy 1716-os hallei disszertációt őriz, amelyet az ő elnöklete alatt védett meg David Naudaeus.

• DBA I 533: 14-19 • DBI • Dunkel I/1, I/2, II/1, II/4 • Jöcher-Adelung II 1985