Kempis dell'Imitat. di Cristo L[ibro] III. C[apitolo] XXXIX.

Figliolo, commetti a Dio sempre la tua causa, & Lui disporrà bene al suo tempo.

Commenda Domino vias tuas, & spera in eum, Ipse benefaciet. *

Hisce Generoso atque doctissimo Domino Possessori, sui memoriam cum voto omnigenae Prosperitatis, commendare voluit

Joannes Georgius Gullmannus
augustanus

Londini, a. d. 2. Julij 1721
 

 * Zsolt 37,5: Vulg: „Revela Domino viam tuam et spera in eum et ipse faciet.” – „Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” Rövidített formában idézi Johann Huldreich Heyden is a 147. oldalon.
 

 

Kempis, Krisztus követése, 3.39 [5.33.]

Fiam, ajánld ügyedet mindig Istennek, s Ő majd kellőképpen elrendezi azokat a maga idejében.

Ajánld utaidat az Úrnak, és Őbenne remélj; Ő majd jót tesz véled. *

Ezzel kívánja [e könyv] kiváló és tanult tulajdonosának magát emlékezetébe ajánlani, neki mindenfajta sikert kívánva

az augsburgi Johann Georg Gullmann

Londonban, 1721 július 2-án.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 455. London, 1721 július 2


Gullmann, Johann Georg
(?-1754), augsburgi lakos, polgármester

Az augsburgi Johann Georg Gullmann, württembergi hercegi tanácsos, 1736. április 3-án Augsburgban házasságot kötött Juliana Veronica Voit von Berg kisasszonnyal, Leonhard Friedrich Voit von Berg árván maradt leányával. Gullmann később Augsburg polgármestere lett. Meghalt 1754. március 5-én. Ezt a néhány adatot Augsburgban nyomtatott esküvői köszöntők és gyászbeszédek hosszú címe árulja el.

• BVB