— — Festinat decurrere velox
flosculus angustae miseraeque breuissima vitae
portio, dum bibimus, dum serta, unguenta, puellas
poscimus, obrepit non intellecta senectus. *

Haec in sui memoriam scrib[ebat]
Nicolaus Hieronymus Gundlingius P[rofessor] P[hilosophiae]

Halae Magdeburgicae,

 

 * Juvenalis, Saturae 9.126-129, Muraközy Gyula magyar fordításában:

     Hisz oly hamar elvész ifjúságunknak
zsenge virága, a bús életből oly röviden mért
részünk. S míg borozunk, lányt, kenetet, koszorúkat
kívánunk, noha nem vártuk, ránk száll az öregség.
 


 

Sietve hervad a tűnékeny / virág, részünk a szűkös és nyomorú életből rövid, / s míg borozunk, koszorúkat, kenetet, lányokat / kívánunk, észrevétlen lep meg az öregkor. *

Maga emlékezetére írta
Nicolaus Hieronymus Gundling, a filozófia professzora

Magdeburg-Halléban, 1714 szeptember kalendájának előnapján.

 

 

 

 

 

 

 

p. 151. Halle, 1714 augusztus 31


Gundling, Nicolaus Hieronymus
(1671-1729), német jogtudós

Nicolaus Hieronymus Gundling 1671. február 25-én született a Nürnberg közeli Kirchsittenbach faluban; Wolfgang Gundling (?-1689) lelkész fia, a szerencsétlen Jacob Paul von Gundling báró testvérbátyja. Apjánál és Nürnbergben tanult, azután 1690-től váltakozva Altdorfban, Jénában és Lipcsében végezte teológiai tanulmányait. 1695-ben apja értekezésének megvédésével Altdorfban licentiatust szerzett, és Nürnbergbe ment prédikátornak. 1699-től Halléban nemesi ifjak nevelője, és itt a híres Christian Thomasius (1655-1728) hatására jogot kezdett tanulni. 1703-ban jogi doktor lett, és Halléban jogtudományt, történelmet, filozófiát és retorikát tanított. 1705-től szinte évente lépett feljebb az akadémiai ranglétrán: a filozófia rendkívüli, majd rendes tanára, az ékesszólás, a nemzetközi és a természetjog professzora stb., végül porosz királyi titkos tanácsos. Széles látókörű tudós és jó előadó, nagyszerű társasági ember az akkori kiváló hallei egyetemi kollégák körében. Humorát még rossz házassága és a körülötte támadt szóbeszéd sem vette el. Szenvedélyes könyvgyűjtő; sokat publikált, bár igazán kiemelkedőt nem alkotott. Meghalt Halléban, rektorsága idején, 1729. december 9-én. Néhány fontosabb műve: Disputatio inauguralis juridica de transactione, testamenti tabulis non inspectis. Halle, 1703. – Otia. Frankfurt, Leipzig, Halle, 1706-1707. 3 Bde. – Observationes selectae. Halle, 1707-1710. 1-3 Bde. – Gundlingiana, darinnen allerhand zur Jurisprudentz, Philosophie, Historie, Critic, Litteratur … Halle, 1715-1732. 45 Stück. – Digesta, in quibus rationis principia ius Romanum et Teutonicum … expenduntur … Halle, 1723.

Az Albumban mintegy húsz bejegyző, a római naptár szerint, a hónap napjait a hónap ötödik vagy hetedik napjától (Nonae, vagyis az Idus előtti kilencedik nap), tizenharmadik, illetve tizenötödik napjától (Idus), és a következő hónap első napjától (Kalendae) visszafelé számítja. Az évet a rómaiak március hónappal kezdték. – Gundling a hetedik hónap (September) másik nevét írja: Septilis. A dátumban tehát pridie Kalendas Septileis jelentése: a szeptember első napját megelőző nap, azaz augusztus 31-e. Az Albumban ezen kívül augusztusnak a másik neve fordul elő: Sextilis, azaz hatodik hónap, Samuel Scheurer bejegyzésében (241. p.).

• ADB • Jöcher • Michaud • Pallas