Chrysost[omus] Hom[ilia] XVII. *

Haec paucula Praestantissimo & Doctissimo [Ecclesia[e] Transylv[aniae] Delegato, ac *] huius libri possessori scribebat, cum votis ardentissimis
B. Pictetus Eccl[esiae] Gen[eviensis] Past[or] & S. S. Theol[ogiae] Professor

19. Junii An. 1719. Geneva
 

 * Aranyszájú Szent János, Homilia 17 (de capto Eutropi) PG 52.397.

 * Az “Ecclesiae Transylvaniae Delegato ac…” kifejezés áthúzva.
 


 


Legyőzhetetlenül győzedelmeskedik az Egyház; felülkerekedik a csalárdság cselszövésein; a gyalázat támadásait fényesen visszaveri; ha sebeket kap, el nem mérgesednek; ha a folyók kiáradnak, el nem öntik; ha bárkára száll, hajótörést nem szenved; ha harcba száll, vereséget nem szenved.
               Aranyszájú Szent János, 17. szentbeszéd

Ezt a csekélységet írta [áthúzva: az erdélyi egyház küldöttjének, és] e könyv jeles és tudós tulajdonosának, forró jókívánságokkal,

B. Pictetus, a genfi egyház pásztora és a teológia professzora

Genfben, 1719 június 19-én.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 213. Genf, 1719 június 19


Pictet, Benedict
(1655-1724), svájci református teológus

Benedict Pictet 1655. május 30-án született Genfben, régi híres családban; Andreas Pictet genfi szenátor és jogtanácsos (syndicus) fia. Tanulmányait anyai nagybátyja, François Turrettini (1623-1687) vezetésével végezte, azután húsz éves korában Antoine Légerrel (1652-1719), a későbbi genfi professzorral beutazta Franciaországot, Hollandiát és Angliát. Értekezését Leidenben védte meg Friedrich Spanheim (1632-1701) elnöklete alatt. Hazatérésekor Genfben prédikátor lett, 1686-ban nagybátyja utódaként a teológia professzora, majd 1710-től az olasz gyülekezet lelkipásztora is. Az angol missziós társaság (Society for the Propagation of the Gospel) 1706-ban, a berlini Tudományos Társaság 1714-ben vette fel tagjai sorába. Meghalt 1724. június 10-én. Vitairatai, prédikációi jelentek meg; más művei közül néhány: Traité contre l'indifference des religions, Neuchâtel, 1692. Genf, 1716. – La morale chrétienne, ou l'art de bien vivre. Genf, 1693, 1696. 8 tom. – De consensu, ac dissensu inter reformatos, & Augustanae confessionis fratres, dissertatio. Amsterdam, 1697. – Medulla theologiae christianae didacticae et elenchticae. Genf, 1711. – Medulla ethicae christianae. Genf, 1711. 1712. – Dissertation sur les temples, leur dedicace et plusieurs choses qu'on y voit (Genf, 1716) c. művéből könyvtárunk egy általa sűrű kézírásos jegyzetekkel ellátott, valószínűleg második kiadásra előkészített példányt őriz.

A bejegyzés áthúzott szavaiból kivehető, hogy Benedict Pictet az Album tulajdonosát talán az erdélyi egyház küldöttének vélte: Ecclesi[arum] [?] Transylv[aniae] Delegato, ac … – Hasonlóan javította dedikációját ugyanezen a napon Jean Alphonse Turrettini (249. p.).

• Jöcher • Jöcher-Adelung • Michaud