Quid doctè periisse juvat?

Symb[olum]. Erudita Pietas!
Trajecti Caucorum ad Visurgim a. d. X. Kal. Oct. a. MDCCXIV.

Nobilissimo politissimoque hujus albi possessori et sui subinde refricare memoriam, et laeta omnia, praecipue in iis rebus, quae ad florentissimae patriae, Transsylvaniae salutem spectant, animitus apprecari voluit

Theodorus Hasaeus, Sacrarum Literarum Doctor in Ecclesia Bremensi.

 

 

Mit használ az embernek, ha tudósan hal meg?

Jelmondat: Tudós istenfélelem!

Brémában, 1714 október kalendája előtti 10. napon

E könyv tudós és művelt tulajdonosának, mind emlékezete későbbi felfrissítésére, mind pedig szívből jövő jókívánságképpen, különösen ami szép hazája, Erdély jólétét illeti:

Theodorus Hasaeus, a teológia doktora, a brémai egyház papja

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 225. Bréma, 1714 szeptember 22


Hase, Theodor von
(1682-1731), német református teológus

Theodor von Hase 1682. november 30-án született Brémában; Cornelius von Hase (1653-1710) brémai teológus és a teológiai és héber ismereteiről híres Sara Wolters (?-1710) fia. Theodor a brémai gimnáziumban tanult, és 1701-ben apja elnökletével teológiai disputációt is teljesített. 1702-ben Hessenbe ment, Kasselban és Marburgban folytatta tanulmányait, és egy újabb értekezésével megszerezte a lelkészjelölti diplomát. Hanau, Herborn, Duisburg, Utrecht, Leiden és más városok akadémiái és egyetemei után visszatért szülővárosába, és ott a Miasszonyunk temploma (St. Maria, Liebfrauenkirche) segédlelkésze lett. 1707-ben Hanauban a bibliai filológia és a klasszikus irodalom tanára. 1708-ban ismét Brémában, ugyanazon templomban lett prédikátor és a gimnáziumban a héber nyelv tanára. 1712-ben Odera-Frankfurtban – távollétében, egy értekezésére – megkapta a teológia doktora címet, és 1723-ban Brémában kinevezték a teológia professzorává. Hívták a franekeri egyetemre, de Brémában maradt. 1718-tól a berlini Tudományos Társaság tagja. 1729-től újra meg újra szélütések érték. Brémában halt meg 1731. február 25-én. 1719 és 1727 között ő folytatta, Brémában, az Amszterdamban indított Bibliotheca historico-philologico-theologica sorozatot. Könyvtárunkban őrizzük többek között De oraculo Lamechi c. disszertációját (Bréma, 1712). Kisebb történeti, exegetikai, dogmatikai, gyakorlati teológiai műveit, székfoglaló beszédeit halála után összegyűjtve is kiadták: Dissertationum et observationum philologicarum sylloge. Bréma, 1731.

Theodor von Hase, miként Gottfried Jüngst is (216. p.), a keltezésben Bréma régi nevét írja: Trajectum Caucorum ad Visurgim, azaz, az egykor itt élő germán törzs, a chaucusok átkelője a Weser (Visurgis) folyón.

• ADB • Jöcher