Pharmaca animi cunctis prosunt, corporum multis.

Nobilissimo Domino sui memoriam commendat, et fausta omnia precatur.

J. V. Rouveroy
Coll[egii] Theol[ogiae] Illustr[ium] Ord[inum] Holl[andiae] et West-Fr[isiae] Pro-Reg[ens] Eccl[esiae] Pastor.

Lugd[uni] Bat[avorum] 29. may: 1715
 

 * 2Móz 15,26: ’Ani YHWH rof’ekha. Vulgata: „ego enim Dominus sanator tuus”. Az első szóban hiányzik a nun alatti hirek.
 


 

A lélek gyógyszerei mindenkinek használnak, a testéi sokaknak.

Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. 2Móz 15,26.

[E könyv] nemes tulajdonosának magát emlékezetébe ajánlja, és minden jót kíván

J. V. Rouveroy
a jeles holland és nyugat-fríz rendek teológiai kollégiumának prorégense, és az egyház lelkipásztora

Leidenben, 1715 május 29-én.

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 231. Leiden, 1715 május 29


Rouveroy, Johannes van
(1670-1720), holland lelkész

Johannes van Rouveroy (Roeveroy) 1670-ben született, ismert leideni családban. 1685-ben beiratkozott a leideni egyetemre, 1694-ben vizsgázott. 1697-től Langeraarban (Zuid-Holland), 1700-tól Leidenben prédikátor. 1709-ben Petrus Hollebeek (1646-1709) halálakor a kollégium (Staten-College) aligazgatójává (subregent) nevezték ki, ugyanekkor lett Robertus Aemilius (1663-1729) az igazgató (regent). Rouveroy meghalt 1720 februárjában Leidenben. Műve: Disputatio theologica de carnium esu ante diluvium licito … praes. F. Spanheim. Leiden, 1693.

Pápai Páriz Albumába beírt az említett Robertus Aemilius is, a Staten-College igazgatója, van Rouveroy veje (227. p.).

• AlbSchLeid 128 • NNBW V 615