Non est currentis, aut volentis. *

Praestanti plane, erudito, et varia peregrinatione cultissimo Viro, Francisco Pariz Papaj, magni Nominis Patris Filio dignissimo, optime de publico merituro, Deus è coelis benedicat, et per universum vitae cursum optata faustaque omnia evenire sinat, salva et florente Patriae Ecclesia; voto

C[ampegius] Vitringa Th[eologiae] et H[istoriae] S[acrae] Professoris


 

 * A mottó a Róm 9,16 parafrázisa: „Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené”; Vulgata: „igitur non volentis neque currentis sed miserentis Dei”.
 


 

Nem azé, aki fut, vagy aki akarja. *

Az igen jeles, tanult, és sokféle peregrinációban tapasztalatot szerzett Pápai Páriz Ferencnek, nagynevű atyja méltó fiának, aki a legjobbakra érdemes: kívánom, hogy Isten áldja meg az égből, és hogy egész életében minden törekvését szerencsés sikerre vigye, hazai egyháza épsége és virágzása közepette,

Campegius Vitringa
a teológia és egyháztörténelem professzora

Franekerben, 1719 szeptember 16-án.

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 325. Franeker, 1719 szeptember 16


Vitringa, Campegius, sen.
(1659-1722), holland református teológus, orientalista

Id. Campegius Vitringa (Kempe Vitringa) 1659. május (március?) 16-án született Leeuwardenben; apja, Horatius Wigeri V. (1631-1669) a fríz főtanács írnoka volt, anyja Albertina de Haen. Az ifjú a görög és a héber nyelvet korán elsajátította, és így a Szentírást eredetiben olvasta. Tizenhat éves korától Franekerben filozófiát és teológiát tanult, három disputációjának címe: De origine monachatus. 1678-ban Leidenbe ment, és a következő évben megszerezte a teológia doktora címet; egyik védésének elnöke Friedrich Spanheim (1632-1701) volt. 1681-ben a keleti nyelvek, 1683-ban a teológia, 1693-ban az egyháztörténet professzora lett Franekerben, és mindhárom tudományágban iskolát alapított. Öt évvel később Utrechtbe hívták professzornak, de ő Franekerben maradt. Meghalt 1722. március 31-én. Két fia követte a tudományos pályán: Horatius V. csak 18 évet élt, meghalt 1696-ban; ifj. Campegius V. (1693-1723) szintén franekeri professzor lett. Id. Campegius V. bibliakommentárokat, teológiai munkákat, vitairatokat adott ki, például: Anakrisis Apocalypsios Joannis Apostoli. Franeker, 1705. – Typus theologiae practicae Franeker, 1716. – Hypotyposis historiae et chronologiae sacrae … Accedit typus doctrinae propheticae. Franeker, 1708. – De Synagoga vetere libri tres … Franeker, 1696. – Disputationes cum H.A. Röell. – Verklaring van de evangelische parabolen … Amsterdam, 1715. – Verdeding daarvan tegen J.H. Coccejus.

Az Albumba ifj. Campegius Vitringa is beírta sorait (125. p.).

• Boeles II 288, 843 • Jöcher • Michaud • NNBW X 1122