1 Thess. V. 21.

Inscriptione divini hujus moniti, sui memoriam insinuare, amicitiam testari, ac omnimodum favorem Divinum integro animo apprecari Cultissimo, Doctissimoque albi hujus possessori, volui, debui,

C[ampegius] Vitringa F[ilius] Th[eologiae] D[octor] et prof[essor]

Dabam Franek[erae]

 

 * 1Thessz 5,21: Vulgata: „omnia autem probate quod bonum est tenete”. A páli idézet eredetije: Panta de dokimazete, to kalon katechete. Idézi Christianus Sitkowius is a 462. oldalon.
 


 

Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok. 1Thessz 5,21. *

Eme szent buzdítás bejegyzésével akarom és kell is magamat emlékezetébe ajánlanom, barátságomnak tanújelét adnom, és teljes lélekkel minden isteni kegyet kívánnom e könyv művelt és tanult tulajdonosának,

Ifj. Campegius Vitringa, a teológia doktora és professzora

Írtam a fríziai Franekerben, 1719 szept. 18-án.

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 125. Franeker, 1719 szeptember 18


Vitringa, Campegius, jun.
(1693-1723), holland református teológus

Ifj. Campegius Vitringa (Kempe Vitringa) 1693. március 23-án született Franekerben; id. Campegius Vitringa (1659-1722) teológus, orientalista, és Wilhelmina van Hel (?-1728) negyedik, legkisebb fia. Franekerben a latin iskolában és az akadémián, azután Leidenben és Utrechtben tanult és disputált. Franekerben 1711-ben Ruardus ab Andala vezetésével disputált, majd 1715-ben szerezte meg a teológia doktora fokozatot. Hamarosan a teológia rendkívüli tanárává, és már 1716-ban apja utódjaként rendes tanárává nevezték ki. Meghalt Franekerben 1723. január 11-én. Művei, többek között: Disp. an possit dari progressus in infinitum in ordine causarum efficientium, quarum una pendeat ab alia? Franeker, 1711. – Disp. de facie et posterioribus Dei … – Epitome theologiae naturalis … Franeker, 1720. – Dissertatio theologica prima [- secunda] de lucta Jacobi cum Angelo … Franeker, 1718. – Oratio inauguralis de spiritu et litera religionis. Franeker, 1717. – Epitome theologiae naturalis … de notione Spiritus Sancti … Leeuwarden, 1735.

Pápai Páriz Albumába két nappal korábban id. Campegius Vitringa is beírta sorait (325. p.). – Ifj. Campegius Vitringa halálakor megjelent egy gyűjtemény: Carmina lugubria ab ornatissimis academiae civibus pie edita in funere … Campegii Vitringa … (Franeker, 1723), és ebben az egyik búcsúztató verset az a Keresztesi Pál teológus hallgató írta, aki Pierre Latané halálakor is szerzett egy dicsőítő költeményt. Latané szintén 1719 szeptemberében írt be az Albumba, az ifj. Vitringa bejegyzése utáni napon (431. p.).

• Boeles II 385 • Jöcher • Michaud • NNBW X 1124