Hominem Deus non ideo tantum in hunc mundum misit, quo sua opera contemplaretur, sed ideo potissimum, ut illa exponeret atque celebraret.

Haec Generoso atque Praestantissimo D[omi]no Possessori, Fautori suo & amico pereximio amicitiae testandae gratia ponebat, et felicia quaevis praecabatur

Paulus Ernestus Jablonski

Berol[ini] d. 25. Jul. MDCCXIII.

 

 

Isten az embert nem csupán azért helyezte e világba, hogy műveit szemlélje, hanem még inkább azért, hogy ezeket megértse és dicsérje.

[E könyv] nemes és jeles tulajdonosának, pártfogómnak és kiváló barátomnak barátságom tanújeleként írtam, neki minden jót kívánva

Paul Ernest Jablonski

Berlinben, 1713 július 25-én.

 

 

 

 

 

 

 

p. 361. Berlin, 1713 július 25


Jablonski, Paul Ernst
(1693-1757), német orientalista, református teológus

Paul Ernst Jablonski 1693. december 28-án született Berlinben; Daniel Ernst Jablonski (1660-1741) udvari lelkész és teológus fia. Berlinben a joachimstali gimnáziumban tanult, azután az odera-frankfurti egyetemen, és elsajátította többek között a kopt nyelvet Maturin Veyssière la Croze (1661-1739) vezetésével. Átfogó nyelvismeretéről tanúskodik 1714-ben kiadott Disquisitio de lingua Lycaonica című műve, melynek köszönhetően királyi támogatással három éven át Német- és Franciaországban, Hollandiában és Angliában utazhatott. 1720-ban hazatért és lelkész lett Liebenbergben (Mittelmark). 1721-ben a bölcsészet (filológia) tanára és a teológia rendkívüli tanára lett Odera-Frankfurtban, és a református gyülekezet papja, 1727-től pedig a teológia doktora és rendes tanára. 1741-ben kérésére felmentették a papi teendők alól, és teljesen tudományának élt. Felvették a berlini Tudományos Akadémia tagjai közé. Meghalt 1757. szeptember 13-án. Bibliamagyarázatai, egyháztörténeti és dogmatikai munkái mellett legjelentősebb teljesítménye a kopt nyelv és a kopt emlékek feldolgozása, és ennek alkalmazása az Ószövetség tárgyi és nyelvi problémáinak tisztázására. Vitairataiban a nesztoriánusok védelmére kelt. Néhány fontosabb műve: Exercitatio historico-theologica de Nestorianismo … Berlin, 1724. – Remphah Aegyptiorum deus ab Israelitis in deserto cultus … Frankfurt a.d.O, Leipzig, 1731. – Pantheon Aegyptiorum sive de diis eorum commentarius … Frankfurt a.d.O, 1750, 1752. 3 partes. – De Memnone Graecorum et Aegyptiorum huiusque celeberrima in Thebaide statua syntagmata III. Frankfurt a.d.O., 1753. – Institutiones historiae Christianae antiquioris. Frankfurt a.d.O, 1754.

Paul Ernst Jablonski apja, Daniel Ernst J. berlini udvari prédikátor már korábban írt az Albumba (121. p.).

• ADB • Jöcher-Adelung • Meusel • Michaud • PSB X 255