Quisquis benigno navigabit Numine,
Is vel saligno navigabit vimine.

Fratri dilectissimo se, suaque studia, his commendat, Anno aetatis suae octavo

Andreas Pariz Pápai MPria

Enyedini 13 Julii 1711.

 

 

Aki Isten kegyelmében hajózik, / az akár fűzfavessző kosárban is hajózhat.

Kedves bátyjának ezekkel ajánlja magát és tanulmányait, élete nyolcadik évében

Pápai Páriz András, saját kezével

Enyeden, 1711 július 13-án.

 

 

 

 

 

 

p. 450. Nagyenyed, 1711 július 13


Pápai Páriz András
(1703-1763), erdélyi orvos

Pápai Páriz András született 1703-ban Nagyenyeden; Pápai Páriz Ferenc (1649-1716) orvos, író, tanár és Nyirő Judit (?-1710) fia. Apja kedvence volt, fiatalon árván maradt. Enyeden 1719-ben subscribált. Otthoni tanulmányai után az odera-frankfurti akadémiára iratkozott be, itt 1732-ben orvosdoktori oklevelet szerzett, majd tanult a lipcsei és a hallei egyetemen. Rossz társaságba keveredett, s adósságai miatt szülői örökségét otthon elárverezték. Kolozsvárott folytatott orvosi gyakorlatot, és jó nevet szerzett. Mégis elhagyatva és szegényen halt meg 1763-ban. Könyveit, köztük az apjától és a bátyjától örökölteket, valamint növénygyűjteményét a kolozsvári református kollégiumra hagyta. Műve: Dissertatio inauguralis medica de vero et necessario medicorum arcano. Francofurti ad Viadrum, 1732.

András, a nyolcéves kisdiák írt be bátyja Albumába, mielőtt ez külföldre indult. Az Album ugyanezen lapjának rektójára jegyzett be másik bátyja, Imre (449. p.).

• Jakó-Juhász 136 • Jöcher-Adelung • Makkai • MÉL • Szabó-Szögi 362 (3018) • Szinnyei X 400 • Weszprémi III 514