Matt. V. 7.
Beati misericordes, quia illi misericordiam consequentur.

Hisce Domini Salvatoris dictis voluit memoriam suam apud Generosum D[omi]num Fran[ciscum] P[áriz] Pápai Dominum suum de se inde ab incunabulis fere multis nominibus optimè semper meritum, magni Patris Deo, Eccl[esi]ae Patriae ac bonis omnibus natura filium ac proinde omnium amore ac honore dignissimum.

Franciscus Baba Vasarhelyiensis T[ransylvanus] H[ungarus] Theologiae studiosus. Corde puro, calamoque sincero.

Symb[olum]. Spes confisa Deo nunquam confusa recedit.

Londini 1720. 21. Aug.

 

 

Mt 5.7.
Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.

Megváltó Urunk e mondásával kívánom magamat emlékezetébe ajánlani a jeles Pápai Páriz Ferenc úrnak, velem szinte gyermekkoromtól fogva többféle módon is nagylelkű uramnak, nagy atyjának Isten, az egyház, a haza előtt, és minden jó természetében egyaránt mindenki szeretetére és tiszteletére méltó fiának.

Vásárhelyi Bala Ferenc erdélyi magyar teológiai hallgató. Tiszta szívvel, őszinte tollal

Jelmondat. Az Istenben bízó reménység soha meg nem csalatkozhat.

Londonban, 1720 augusztus 21-én.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 457. London, 1720 augusztus 21


Bala Ferenc
(1690 körül -1740), erdélyi kereskedő, fordító

Bala Ferenc (Vásárhelyi, Marosvásárhelyi Baba Ferenc) 1690 körül született Marosvásárhelyen. Nagyenyeden tanult, azután 1718-22-ben az odera-frankfurti egyetemen. Itt magyarra fordította és kiadta id. Campegius Vitringa: Typus theologiae practicae c. munkáját. Hazatérve Kolozsvárott tokaji borral kereskedett, de tönkrement s eladósodott. Háborult elmével kóborolt Magyarországban, végül Pápán halt meg 1740-ben. Munkája: Lelki élet, az az, az Ur Jézus Krisztusban igaz hit által bé oltatott és ő benne élő embernek lelki állapotjának rövid leírása. Mellyet az eklesiának közönséges hasznára nem régen deák nyelven bocsátatott ki idősb Campegius Vitringa. Mostan pedig a magyar ekklesiákban az együgyüeknek hasznokra a magyar nyelvre fordított M. Vásárh. Bala Ferencz. Francofurtumban, Schwartz János által, 1722.

A bejegyzés szerint Bala Ferenc 1720-ban Londonban tartózkodott, teológiát tanult. A franekeri professzor, id. C. Vitringa, kinek művét Bala lefordította, az Albumba 1719 szeptemberében írt be (325. p.).

• Peregrinus • Petrik I 377 • Szinnyei I 303 • ÚMIL 2224 • Zoványi-Ladányi 678