3. Ep. Johan. v. 5.

Generoso et Egregio D[omi]no Francisco Papai testimonium hoc perhibet animi sui ipsum honorantis

Johannes White A[rtium] M[agister] ex Aede Christi
in Academiâ Oxoniensi et Procuratorum
Junior. 1716
 

 * 3Jn 1,5: Vulgata: „fideliter facis quicquid operaris in fratres et hoc in peregrinos”. Idézi William VII. Dawes yorki érsek is a 468. oldalon.
 

 

 

Híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és az idegenekért teszel. 3Jn 1:5. *

A nemes és kiváló Pápai Ferenc úrnak ezt a tanúságot teszi őt tisztelő lelkéről

John White M.A. az oxfordi akadémia Christ Church kollégiumából, és a legifjabb procurator, 1716

 

 

 

 

 

 

p. 461. Oxford, 1716


White, John

Bejegyzése Oxfordban kelt 1716-ban, és eszerint akkor a Christ Church magisztere és al-prokurátora (helyettes gondnoka?) volt. Feltehetően ugyanaz a személy (1), aki a leideni akadémiára 1719. szeptember 7-én, 22 éves korában iratkozott be joghallgatónak: John White, Anglus, 22, Juris studiosus. – Korban szóba jövő személyek még például: (2) A brit életrajzi indexben John White (meghalt 1760 körül), lelkész; valamint a (3) British Museum katalógusában sok művel szerepel egy bizonyos John White, a cambridge-i St. John's College tagja (fellow). További vizsgálatokkal talán majd eldönthető lesz, hogy melyikük írt be ifj. Pápai Páriz Albumába.

(1) • AlbLeid 863
(2) • BBA 1158: 185, 215-216 • BBI
(3) • BMC