Gulielmus Ebor[acensi]um Archi-Ep[iscop]us Angliae Primas & Metropolitanus Clarissimo Viro Fr[ancisco] P[ariz] Papai, alijsque ubicunque gentium Academiae Enyedensis, in praesenti luctuoso verum suarum statu, Fautoribus.

10 Kal. Februarij, A[nn]º Xti Incarnati 1718.
 

 * ApCsel 20,35: „meminisse verbi Domini Iesu quoniam ipse dixit beatius est magis dare quam accipere”.

Gal 6,10 (a textus receptusban hechomen helyett helyesen echomen): Vulgata: „ergo dum tempus habemus operemur bonum ad omnes maxime autem ad domesticos fidei.”

3Jn 1,5: Vulgata: „fideliter facis quicquid operaris in fratres et hoc in peregrinos”. Idézi John White is a 461. oldalon.

3Jn 1,2: Vulgata: „carissime de omnibus orationem facio prospere te ingredi et valere sicut prospere agit anima tua”.
 


 


 
Megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.
  Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.
  Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, amit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel.
  Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. *

Vilmos yorki érsek, Anglia prímása és metropolitája a jeles Pápai Páriz Ferencnek és az enyedi akadémia bárhol is lévő más tagjainak, s jelenlegi gyászos állapotában támaszainak.

[York?] Krisztus megtestesülésének 1718. évében, a február kalendája előtti 10. napon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 468. York, 1719 február 3


Dawes, William VII, Sir
(1671-1724), angol lelkész, York érseke

William Dawes 1671. szeptember 12-én született a Braintree melletti Lyonsban (Essex), egykor gazdag nemesi (baronet) családban, mely, bár vagyonát a polgárháborúban jórészt elveszítette, a száműzetésben élő királyi családnak évente rendszeres támogatást juttatott. Az ifjú kilenc éves korától Londonban a Merchant Taylors’ School-ban tanult. 15 éves korában már meglehetősen bírta a héber nyelvet. Még 18 éves sem volt, mikor megírta, versben, első munkáját: The Anatomy of Atheisme, és mintegy három év múlva kiváló prózai művét: The Duties of the Closet. 1687-ben az oxfordi St. John’s College-ba iratkozott be, majd tagja lett (fellow), azután Cambridge-ben a St. Catharine’s Hall tagja. Megházasodott. 1695-ben, minthogy túl fiatal volt, királyi rendeletre (per lit. reg.) kapta meg a magiszteri fokozatot (M.A). 1696-ban megszerezte a teológia doktora címet (D.D), és III. Vilmos király (1688-1702) állandó káplánja lett, később Stuart Anna királynő (1702-1714) udvari papja. 1698-tól a worcesteri katedrális kanonokja. Sokat tett a St. Catharine’s Hall érdekében, melynek 1697-1714-ig igazgatója (master) volt. Népszerűségét jelzi, hogy birtokai közelében, Bockingban pappá választották; itt bevezette, hogy hívei ne csak a három nagy ünnepen, hanem havonta járuljanak az Úr asztalához. Pályájának további állomásai: 1707/08 februárjától Chester püspöke, 1714-től haláláig York érseke és titkos tanácsos. Rendbehozatta a yorki érseki palotát, a Bishopthorpe épületét. Meghalt 1724. április 30-án. A cambridge-i St. Catharine’s Hall kápolnájába temették, felesége közelébe. Kora legkiválóbb prédikátora, az arisztokrata főpap típusa, magas és méltóságteljes személyiség volt. Művei, prédikációi kiadása: The whole works of … Sir William Dawes, in 3 vols., with a preface, giving some account of the life … of the author. London, 1732, 1733.

Aláírásához az érsek hozzáteszi címeit: Vilmos, York (= Eboracum) érseke, Anglia prímása és metropolita. Az érsekek közül azt nevezik metropolitának, akinek fennhatósága (authority) kiterjed provinciájának püspökeire, bár a nyugati egyházban e különbségtételnek alig van jelentősége. York és Canterbury több évszázados, nem éppen békés „versengése” végül a 14. század közepére azt a finom distinkciót eredményezte, hogy a pápa jóváhagyásával mindkét érsek metropolita (metropolitan), és emellett York érsekének címe: Primate of England, Canterbury érsekéé pedig: Primate of All England.

• DNB• DNBC • Jöcher • Michaud