Sperat adversis metuit secundis alteram sortem bene praeparatum pectus. *

Hisce memoriam sui Car[issimo] D[omi]no Papai commendare voluit

David Wilkins. S[acrae] T[heologiae] P[rofessor] Cantabr[igiensis]

Ex aedibus Lambethanis

 

 * Horatius, Carmina 2.10.13-14 (az eredetiben: „sperat infestis…”). Szabó Lőrinc fordításában: „Jót remél a vészben, a jóban ismét / fordulattól tart az előrelátó / szív.”
 


   

Nehézségek közepette remél, s a jó szerencsekor a sors változásától tart a jól felkészült szív. *

Ezzel kívánja magát a kedves Pápai úr jó emlékezetébe ajánlani

David Wilkins, a teológia professzora Cambridge-ben

A Lambeth-palotában, 1718 január idusán, az ó naptár szerint

 

 

 

 

 

 

 

p. 471. [London], 1719 január 24


Wilkins, David
(1685-1745), német, anglikán lelkész, orientalista

David Wilkins, eredeti nevén Wilke (Wilkius), 1685-ben született porosz családban. Évekig járta Európa városait: Berlinben kopt kéziratokat, Rómában 1710-ben a Vatikán és a Barberini-könyvtár kéziratait tanulmányozta, majd Bécs, Párizs, Amszterdam és Oxford után Cambridge-be ment, és 1717-ben megszerezte a teológia doktora (D.D.) fokozatot. Itt 1724-ben az arab nyelv tanára lett. Anglikán pappá szentelték. William Wake canterburyi érsek vette pártfogásába. 1715-től az érseki könyvtár, a Lambeth Palace Library könyvtárosa – ez volt Anglia első nyilvános könyvtára –, majd 1719-től az érsek káplánja. 1721-ben megkapta itt a tizenkettedik stallumot, majd 1724-ben Suffolkban az esperességet. 1720-ban a Society of Antiquaries tagjává (F.S.A.) választották. Meghalt 1745. szeptember 6-án Hadleyben. A Lambeth könyvtárban teljessé tette Gibson katalógusát, és elkészítette a kéziratok katalógusát. Jelentős a hozzájárulása a keleti nyelvek tudományához. Járatos volt a héber, káldeus, kopt, örmény, sőt az óangol nyelvben, bár sokoldalúsága némileg a pontosság rovására ment. Kiadta több latin szerző munkáját és kopt nyelven az Újtestámentumot s az Ótestámentum részeit. Legismertebb műve 1737-ben kiadott nagy történeti munkája. Néhány műve: Targum sael Dibre haj-Jamim risonim we-aharonim = Paraphrasis Chaldaica in librum … chronicorum … Amsterdam, 1715. – Novum Testamentum Aegyptium, vulgo Copticum ex mss Bodlejanis descripsit … Oxford, 1716. – Leges Anglo-Saxonicae ecclesiasticae et civiles … London, 1721. – Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae: a synodo Verolamiensi A.D. CCCCXLVI. ad Londinensem A.D. MDCCXVII (446-1717). London, 1737.

David Wilkins, az érseki könyvtár őre ugyanazon a napon, 1718 januárjának idusán, vagyis 13-án írt Pápai Páriz Albumába, mint William Wake, Canterbury érseke (469. p.). Európa legtöbb országában aznap január 24-ét és már 1719-et írtak. A bejegyzés bizonyára Londonban kelt, a Lambeth érseki palotában.

• DNB • Michaud