Dignissime D[omi]ne Francisce Pariz Papai,
Prosperus iter facias,
Per varios casus per sat discrimina;
sic Illustrissimo hujus libri possessori precatur,
ultimus in Eulogijs, sed non ultimus in votis;

Joh[ann]es Covel. S. T. P. Collegij Christi Custos. Cantabrigiae.

Anno Aetat[is] 79º currente, MDCCXVIº Sept. XXIV.
 

 * Az idézet forrása: Xenophón, Agesilaus 11.14. (az eredetiben helyesen „gêraskei”).
 


 

Noha a test ereje az öregséggel megfogyatkozik, ám az igaz ember lelkének erőssége soha meg nem vénülhet. *

Igen érdemes Pápai Páriz Ferenc úr:
Szerencse kísérjen utadon,
mindenfajta helyzetben, minden viszontagságon át:
ezt kívánom e könyv jeles tulajdonosának,
utolsóként a bejegyzők, de nem utolsóként a jókívánók sorában:

John Covell, a cambridgei Christ’s College custosa

életének 79. évében járva, 1716 szeptember 24-én

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 476. Cambridge, 1716 október 5


Covell, John
(1638-1722), angol lelkész, utazó

John Covell (Covel, Colvill) 1638. április 2-án született. 1658-tól a cambridge-i Christ’s College-ban tanult, majd a kollégium tagjává (fellow) lett, és 1661-ben megszerezte a magiszteri fokozatot (M.A.). Elsősorban a természettudomány érdekelte, fizikát és botanikát tanult. 1669-ben a Levantei Társaság (Levant Company) káplánjaként a Portához küldött követeknél végezte szolgálatát. 1670 végén Konstantinápolyba utazott. Hét év múlva lemondott, Izmitben (Nikomedia) és Iznikben (Nicea) töltött egy időt, aztán Velencébe hajózott, és bejárta az olasz városokat. Útinaplói, rajzai, térképei, a gyűjtött kéziratok, könyvek később a British Museumba kerültek. Felkérték, hogy vizsgálja meg, hogyan viszonyul a görög egyház az átlényegülés tanához. Miután hazatért kollégiumába, királyi engedéllyel (lit. reg.) megkapta a teológia doktora (D.D.) fokozatot. 1680-ban címzetes lelkész (sinecure rector) Littleburyben (Essex), majd 1681-től Hágában az Orániai hercegné káplánja. Mikor azonban 1685 októberében a herceg elfogta egy levelét, amelyben Covell az angol követnek beszámolt arról, hogy a herceg (a későbbi III. Vilmos angol és ír király, 1688-1702) milyen zsarnokian bánik feleségével, három órán belül távoznia kellett. Covell 1687-ben a York kancellárja címet kapta. 1688-ban a Christ’s College (Cambridge) igazgatójává választották, és itt népszerű vezető volt. Meghalt 1722. december 19-én. Műve: Some account of the present Greek Church, with reflections on their present doctrine and discipline, particularly on the eucharist and the rest of their seven pretended sacraments … Cambridge, 1722. – Voyages en Turquie 1675-1677, … traduit par Jean-Pierre Grélois. Paris, 1998.

John Covell 79. évében járt, amikor ifj. Pápai Páriz Albumába beírta sorait 1716 szeptemberében. Covellt korábban Ajtai Szabó András is (451. p.) felkereste Cambridge-ben, amint ezt Covellhez írt 1716. március 6-i londoni levele tanusítja [Gömöri: Adalékok]

• DNB • Jöcher-Adelung